Pod apelem podpisały się NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych. W apelu czytamy iż w ostatnich dniach zapadła decyzja o przyspieszonym szczepieniu jednej z grup zawodowych, tj. nauczycieli. - Grupą, która jest narażona na ryzyko kontaktu z koronawirusem są także pracownicy handlu. Codziennie mają oni kontakt z klientami. Ich zdrowie i dyspozycja są niezwykle ważne - podają organizacje. - Pracownicy handlu powinni mieć zagwarantowaną ochronę w postaci szczepień, nie tylko z uwagi na ich własne zdrowie i zdrowie ich rodzin, ale również ze względu na możliwość ustanowienia bariery dla rozprzestrzenia się zakażeń w przestrzeni publicznej. Pracownicy handlu muszą być też dyspozycyjni, aby mogła być utrzymana ciągłość obsługi w placówkach handlowych - dodają.

Pracownicy sklepów są grupą zawodową zapewniającą funkcjonowanie podstawowej działalności państwa w zakresie zaopatrzenia obywateli w żywność i artykuły pierwszej potrzeby, a przy tym narażoną na ryzyko kontaktu z COVID-19 ze względu na regularne kontakty społeczne. Jak czytamy w apelu pandemia wyraźnie pokazała, jak kluczowa jest rola handlu w utrzymaniu ciągłości dostaw do sklepów i ważna z perspektywy zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Placówki handlowe stanęły na wysokości zadania, zapewniając obywatelom nieprzerwany i powszechny dostęp do żywności oraz wysokie standardy sanitarne mające zapobiegać zakażeniom. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze, sprawne i bezpieczne utrzymanie ciągłości zaopatrzenia Polaków w żywność.

- Zwracamy się z prośbą o pilne uwzględnienie pracowników handlu jako grupy priorytetowej do szczepienia przeciw COVID-19 w ramach I etapu Narodowego Programu Szczepień - kończą handlowe organizacje.