Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że doszło do porozumienia z Amazonem w drażliwej kwestii umów Amazona z wydawcami. Komisja stała na stanowisku, że amerykańska korporacja może ograniczać konkurencyjność domagając się od swoich kontrahentów informacji o zapisach w umowach zawieranych przez nich z konkurencją Amazona.

- Takie zachowanie może być sprzeczne z antymonopolowymi zasadami UE, które zakazują nadużywania dominującej pozycji na rynku oraz stosowania praktyk ograniczających konkurencję – informowała KE w 2015 roku, gdy rozpoczynała postępowanie antymonopolowe.

Amazonowi groziła kara w wysokości nawet 10 procent obrotów, w razie stwierdzenia naruszenia konkurencyjności rynku. Komisja badała dwa największe rynki e-booków w UE, czyli książki wydawane po angielsku i niemiecku.

Porozumienie Komisji z Amazonem zakłada, że amerykańska firma zrezygnuje z klauzul w umowach z wydawcami, które zmuszały ich do ujawniania warunków współpracy z konkurentami. Dzięki temu, że Amazon nie będzie już wymagał takich zapisów, uniknie on potencjalnie gigantycznej kary. W 2016 roku przychody Amazona wyniosły 136 mld dolarów. Rynek e-booków w UE wart jest obecnie ponad miliard euro rocznie.

Amazon ma jeszcze jeden toczący się spór z Komisją Europejską – Bruksela bada kwestię unikania opodatkowania przez amerykańską firmę. Ta sprawa to pokłosie wycieku informacji o tym, jak Luksemburg pozwalał różnym korporacjom unikać płacenia należnych podatków w innych krajach UE.