Według wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły 65 proc. do 53,4 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł 28 proc. do 18,7 mln zł, a zysk brutto 132 proc. do 25 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, iż na wysokość zysku brutto miało wpływ zdarzenie jednorazowe uwzględnione w wynikach za drugi kwartał 2021 roku tj. finalne rozliczenie inwestycji w rosyjską spółkę InSales RUS O.O.O. w wysokości 10,2 mln zł. Zysk brutto grupy Shoper z wyłączeniem tego zdarzenia jednorazowego, wyniósłby w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. 14,9 mln zł, wobec 10,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2020 co oznacza wzrost o 38 proc.