Projekt nowelizacji ustawy "dotyczy wyeliminowania nieprawidłowego stosowania wyłączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta".

Projekt przewiduje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być jedynie te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca. Jak zapisano, chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, która stanowi co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

Placówki handlowe, korzystające z wyłączenia od zakazu będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności przeważającej i z pozostałej działalności. 

Niedziele handlowe 2021. W te niedziele można zrobić zakupy w 2021 roku

W nowelizacji z katalogu wyłączeń od zakazu usunięto też placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Wiele z sieci handlowych dotychczas skutecznie omija zakaz handlu, wprowadzając na przykład usługi pocztowe i dzięki temu mogą działać w niedziele.

Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta za zgodne z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie w TK złożyła w 2018 r. Konfederacja Lewiatan.