O planowanej zmianie u steru CCC poinformowało w czwartek po ponad dwóch godzinach od zamknięcia giełdowej sesji. Zgodnie z informacją przekazaną przez zarząd spółki, dziś Dariusz Miłek złożył warunkową rezygnację ze stanowiska prezesa i członkostwa w zarządzie obuwniczej firmy. Będzie pełnić dotychczasową funkcję do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które będzie decydować o zmianach w radzie.

Zarząd zwołał takie NWZ na 11 kwietnia br.. W porządku obrad przewidziano rozszerzenie liczebności członków rady z 5 do 6, odwołanie z funkcji przewodniczącego rady Wiesława Olesia oraz powierzenie jej Miłkowi.

Wiadomo już też, kto będzie nowym prezesem CCC. Dariusz Miłek zgłosił na to miejsce Marcina Czyczerskiego, obecnego wiceprezesa ds. finansowych.

Kandydat miał już uzyskać aprobatę rady, a głosowanie nad tą propozycją odbyć się ma 8 marca. „Planowane przejście pana Dariusza Miłka do rady nadzorczej nie będzie mieć wpływu na jego zaangażowanie w sprawy spółki, zarówno w kontekście kapitałowym, jak również poświęcanego jej czasu. Obejmując funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pan Dariusz Miłek będzie miał możliwość spojrzenia z wyższej perspektywy na kompleksowy międzynarodowy biznes spółki i zwiększyć osobiste zaangażowanie w obszary, które mają największy potencjał wpływu na wzrost wartości firmy, takie jak rozwój produktu i dalsza ekspansja. 100 proc. czasu zawodowego pan Dariusz Miłek zamierza poświęcić sprawom spółki” – czytamy w informacji prasowej CCC.

Podano również, że wprowadzone zmiany pozwolą również powierzyć większą odpowiedzialność operacyjną zarządowi i kadrze menadżerskiej.

Dariusz Miłek, poprzez spółkę Ultro dysponuje 26,9 proc. akcji CCC, dających 34,9 proc. głosów na walnym zgromadzeniu firmy.

Według nieoficjalnych informacji dziś CCC miało opublikować wstępne dane finansowe za ostatni kwartał 2018 r.

Kurs akcji spółki wynosił na czwartkowym zamknięciu 183,5 zł. W ciągu dnia zyskał na wartości 1,38 proc. Przy tym kursie kapitalizacja CCC na warszawskiej giełdzie wynosiła 7,55 mld zł.