Długa lista rekomendacji biznesu dla nowego rządu

Zakończenie wojny prawnej z UE, sięgnięcie po pieniądze z KPO, audyt programów i inwestycji ustępującego rządu, odpolitycznienie gospodarki i wejście do strefy euro – znalazły się na wśród rekomendacji dla nowego rządu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Publikacja: 20.11.2023 17:10

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: Bloomberg

- Nadzieje i oczekiwania przedsiębiorców po 15 października znacząco wzrosły, nowa opcja polityczna jest im przyjaźniejsza. BCC z uwagą śledziło kampanię wyborczą. Sami również, w cyklu spotkań, oddaliśmy głos ekspertom gospodarczym wszystkich opcji politycznych, aby ułatwić przedsiębiorcom dokonanie właściwego wyboru. Teraz nadchodzi czas weryfikacji wyborczych zapowiedzi – powiedział otwierając posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni jego przewodniczący Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Dodał, że Gospodarczy Gabinet Cieni BCC nie chce być tylko recenzentem działań nowego rządu. - Jeszcze przed jego uformowaniem, przedstawiamy rekomendacje, dotyczące kluczowych zmian w ważnych obszarach z punktu widzenia przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Liczymy, że głos naszych ekspertów zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu programu gospodarczego przez koalicję rządową, a nasze postulaty znajdą odzwierciedlenie  w konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji nad naszymi postulatami w trosce o polską gospodarkę i naszych przedsiębiorców – stwierdził szef BCC.

Czytaj więcej

Pierwsze zaliczki z KPO wpłyną do Polski. Jutro ważna decyzja KE

Walka z inflacją, ułatwienia dla biznesu, KPO

Na liście rekomendacji GGC BCC dla nowego rządu znalazły się m.in.: skuteczna walka z obecną, trudną dla przedsiębiorców sytuacją gospodarczą, przede wszystkim z wysoką inflacją oraz wysokimi kosztami finansowania działalności, ustabilizowanie cen nośników energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zbilansowanych i tanich źródeł energii, jak najszybsze odblokowanie środków z KPO, które dałyby impuls gospodarce i działały antyinflacyjnie i proinwestycyjnie oraz stabilizowały kurs złotego, a także powrót do poprzedniego sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy oczekują też stabilności prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Aby zmniejszyć w sposób istotny ryzyko dużego kryzysu polskich finansów publicznych, proponują, by głęboka i szybka restrukturyzacja sektora energetycznego była finansowana głównie przez kapitał unijny, prywatny polski oraz zagraniczny, a nie przez kapitał publiczny. Zmniejszenia rentowności skarbowych papierów wartościowych, a więc kosztu obsługi długu publicznego, służyć powinno wejście Polski do strefy euro. Dla podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki niezbędne jest promowanie i wspieranie przez rząd innowacji i inwestycji przedsiębiorstw w nowe technologie, działające w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji m.in.  automatykę, cyfryzację, robotykę, Przemysł 5.0, duże zbiory danych.

Podatki, rynek pracy, dialog

Zdaniem GGC BCC należy też przeanalizować inwestycje rozpoczęte przez odchodzący rząd, m.in. CPK czy zakupy zbrojeniowe, które z oczywistych przyczyn są niezbędnie, jednak wyłączone spod kontroli parlamentu budzą wątpliwości w kontekście transparentności. Potrzebny jest też audyt wydatków infrastrukturalnych „transferowanych” przez liczne fundusze pozabudżetowe.

Wśród rekomendacji BCC znalazło się też odpolitycznienie gospodarki, szczególnie w odniesieniu do spółek skarbu państwa.

- Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się trwającemu w Ministerstwie Finansów  projektowi związanemu z wdrażaniem obligatoryjnego, scentralizowanego systemu fakturowania elektronicznego. Skala zmian, kosztów i ryzyk związanych z tym projektem ma charakter strategiczny dla całej gospodarki, dlatego należy rzetelnie zweryfikować stopień gotowości zarówno administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców do wdrożenia tego nowego rozwiązania i w razie potrzeby wydłużyć terminy implementacji – przekonuje GGC BCC.

Gabinet stwierdza też, że potrzebne jest wprowadzenie przejrzystego, spójnego i stabilnego systemu podatkowego, tak aby stał się on jednym z najprostszych i najbardziej przejrzystych w UE. Jego zdaniem należy ograniczyć wieloletnie podnoszenie płacy minimalnej, zwłaszcza bez zróżnicowania na regiony kraju, bo jej wzrost powoduje każdorazowo wysokie obciążenia pracodawców i zagrożenie rozrostu szarej strefy. GGC

BCC postuluje także zlikwidowanie 13. i 14. emerytury w zamian za emeryturę FUS bez podatku, co zachęci do kontynuowania pracy i pozwoli wypełnić częściowo luki na rynku pracy. Tłumaczy, że niedobory na rynku pracy (prognozy mówią o braku ok. 1 mln pracowników już w 2025 r.) powinny skłaniać rząd do rozpoczęcia dyskusji na temat kompleksowej polityki imigracyjnej, asymilacyjnej i azylowej, tak aby była ona skoordynowana z potrzebami gospodarki. Pilne działania na rzecz likwidacji luki jakościowej na rynku pracy powinny dotyczyć przede wszystkim  zmian w profilach kształcenia pod kątem realnych potrzeb rynku pracy.

Przedsiębiorcy chcą ponadto powrotu do rzetelnych zasad dialogu z rządem oraz wprowadzenia przynajmniej sześciomiesięcznego vacatio legis dla wszystkich projektów ustaw, nie tylko podatkowych.

- Nadzieje i oczekiwania przedsiębiorców po 15 października znacząco wzrosły, nowa opcja polityczna jest im przyjaźniejsza. BCC z uwagą śledziło kampanię wyborczą. Sami również, w cyklu spotkań, oddaliśmy głos ekspertom gospodarczym wszystkich opcji politycznych, aby ułatwić przedsiębiorcom dokonanie właściwego wyboru. Teraz nadchodzi czas weryfikacji wyborczych zapowiedzi – powiedział otwierając posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni jego przewodniczący Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Macron wzmocnił ekstremistów i zafundował krajowi impas
Gospodarka
Długa lista lęków Polaków związanych ze zdarzeniami losowymi
Gospodarka
Polska w ogonie unijnej innowacyjności. Raport Komisji Europejskiej
Gospodarka
Sankcje UE nie zaszkodziły jeszcze Moskwie. Ale zaszkodzą
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Gospodarka
Kreml klęka przed Indiami; od nich zależy rosyjska gospodarka czasu wojny
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą