Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw, stworzony w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Bruksela zatwierdziła go na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, które zostały przyjęte już miesiąc po wybuchu wojny, 23 marca 2022 r., a następnie zmienione 20 lipca 2022 r.

Polskie firmy będą mogły się starać o dotacje bezpośrednie i pożyczki, pomoc otrzymają firmy każdej wielkości, z każdego sektora – oprócz finansowego. Dokument wytycza jednak pewne granice przyznawanej pomocy – na 62 tys. euro mogą liczyć firmy rolne, tj. firmy zajmujące się podstawową produkcją rolną, maksymalnie 75 tys. euro mogą dostać firmy z branży rybołówstwa i akwakultury, a nawet na pół miliona euro (500 tys. euro), czyli według dzisiejszego kursu – 2,35 mln zł – przedsiębiorstwa ze wszystkich innych branży. Pomoc ma zostać przyznana najpóźniej do końca roku.

Czytaj więcej

Hoyer, szef EBI: Odbudowa Ukrainy będzie szansą dla całej Europy

- Komisja stwierdziła zatem, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych – pisze KE w oświadczeniu.

Polska nie jest oczywiście jedynym krajem, który korzysta z możliwości wspierania swojego biznesu z powodu wojny w Ukrainie. Warto tu przypomnieć, że pomoc publiczna jest wyjątkiem, który z zasady w jakiś sposób zakłóca normalne działanie rynku, a na udzielenie jej potrzebna jest zgoda Brukseli.

Jednak do tej pory wiele krajów skorzystało z tych tymczasowych ram pomocy. Z listy pomocy publicznej prowadzonej przez KE wynika, że czempionami udzielania tej pomocy są Włosi – w lipcu uruchomili oni program gwarancji kredytowych warty… 10 mld euro. Ma on wspierać firmy z różnych sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Tak wielki program skomentowała Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, zaznaczyła, że w czasach niepewności gospodarczej spowodowanej kryzysem geopolitycznym program gwarancji kredytowych umożliwi Włochom wsparcie dotkniętych przedsiębiorstw i sektorów. - Nadal jesteśmy po stronie Ukrainy i jej mieszkańców, jednocześnie ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe, skoordynowane i skuteczne wprowadzenie krajowych środków wsparcia, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku – mówiła komisarz. Osobny program uruchomili na 700 mln euro na wsparcie swoich firm Włosi, 110 mln euro dostali austriaccy producenci rolni, w lipcu zgodę na wsparcie swoich firm kwotą 10 mln euro otrzymali Czesi, a Słoweńcy na wsparcie swojego sektora rolnego – 15 mln euro.

Czytaj więcej

Potrzebne miliardy na uchodźców. Polska liczy, że Unia przyjdzie z pomocą

Nieco innym źródłem wsparcia jest program RePower EU Plan, który również zezwala na udzielanie firmom pomocy publicznej, związanej z rozwojem rynku energii i zmniejszaniem zależności energetycznej od Rosji. Na bazie tego programu 149 mln euro dostaną firmy w Rumunii, na wsparcie budowy nowych instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, aby do 31 grudnia 2025 r. osiągnąć moce produkcyjne wodoru co najmniej 100 MW w instalacjach elektrolizy produkujących co najmniej 10 000 ton wodoru rocznie.