Dwaj przedstawiciele władz w Atenach powiedzieli Reuterowi, że resort finansów spłaci przed terminem 1,8 mld euro Funduszowi, ostatnią ratę z 28 mld, jakie MFW pożyczył temu krajowi w dwóch programach w latach 2010-14. Ponadto Grecja zwróci do końca I kwartału partnerom ze strefy euro 5,3 mld euro, które powinna oddać w 2022 i 2023 r. — Zamierzamy zakończyć spłatę w ciągu 2 miesięcy — powiedział pierwszy. — To pomoce nam zmniejszyć stosunek długu do PKB. Będzie też sygnałem dla rynków, że grecka gospodarka jest silna i zdrowa — dodał drugi.

Czytaj więcej

Grecja znosi kontrolę kapitałów

Ateny potrzebowały trzech programów pomocowych Unii Europejskiej i MFW (słynnej trojki: EBC, KE, MFW) w latach 2010-15 na łączną sumę ponad 260 mld euro. Od czasu zakończenia tych programów w 2018 r. korzystały jedynie z rynków, aby zaspokajać swe potrzeby finansowe. Grecja spłaciła MFW ok. 6 mld euro przed terminem w 2019 i 2021 r., do 2024 r. zostało jej 1,8 mld do zwrotu. W ubiegłym roku zaczęła spłacać pierwsze pożyczki pomocowe partnerom ze strefy euro, teraz chce przyspieszyć tempo zwracania.

Grecja spodziewa się wyjścia latem ze zwiększonego nadzoru, który pozwala Komisji Europejskiej sprawdzać, czy dotrzymuje danych zobowiązań. MFW będzie mógł w dalszym ciągu doradzać jej, co powinna robić. Rząd ocenia, że gospodarka wzrosła w 2021 r. o 9 proc., po odbiciu się od lockdownów pierwszej fali zachorowań, dla bieżącego roku przewiduje ponad 5 proc. Posiada rezerwy gotówkowe 32 mld euro, dostatecznie na spłatę długów przynajmniej przez następne 3 lata.