Prezydent Rosji podpisał pakiet ustaw wprowadzających zakaz posiadania obcego obywatelstwa i zezwolenia na pobyt za granicą dla pracowników państwowych i samorządowych, wojska i szeregu innych kategorii osób. Dokumenty zostały opublikowane w piątek na oficjalnym portalu Kremla i wejdą w życie 1 lipca 2021 roku. Zmienia się ponad 20 przepisów federalnych. Wprowadzają one zakaz pracy na stanowiskach w instytucjach państwowych i samorządowych w związku nie tylko z posiadaniem obywatelstwa państwa obcego, ale także „zezwolenia na pobyt lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia stałego pobytu".

Osoby takie będą musiały powiadomić kierownictwo o utracie obywatelstwa rosyjskiego, nabyciu obywatelstwa obcego lub uzyskaniu zezwolenia na pobyt za granicą. Osobom posiadającym obce obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt zabrania się zajmowania stanowisk w organach państwowych i gminnych wymagających rejestracji w celu uzyskania dostępu do tajemnicy państwowej.

Przepisy dotyczą też wszystkich odbywających służbę wojskową w siłach zbrojnych Rosji, Gwardii Narodowej, FSB, wywiadzie, prokuraturze wojskowej, organach wojskowych Komitetu Śledczego  i innych wojskowych struktur. Nie mogą oni być obywatelami innych państw.

W przypadku pojawienia się lub posiadania obcego obywatelstwa osoby takie podlegają „wydaleniu z ośrodka szkolenia wojskowego". Jednocześnie nadal będą podlegać poborowi do wojska. Podobna norma obowiązuje obywateli uczących się w wojskowej uczelni wyższej w ramach szkolenia wojskowego dla sierżantów, brygadzistów rezerwy lub w ramach szkolenia wojskowego żołnierzy, marynarzy rezerwy.

Złe wiadomości są też dla vipów z Banku Rosji. Prezes i wiceprezesi banku centralnego a także wyżsi menadżerowie zostaną zwolnieni z funkcji w przypadku posiadania obcego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.

Podobny zakaz dotyczy ambasadorów i pełnomocników Federacji Rosyjskiej. Ponadto pracownicy dyplomatyczni będą zobowiązani do powiadomienia swoich przełożonych, że ich małżonkowie uzyskali obce obywatelstwo i zezwolenie na pobyt lub wydali inne dokumenty uprawniające do stałego pobytu za granicą. Obywatel Federacji Rosyjskiej posiadający obce obywatelstwo, którego nie może wypowiedzieć z przyczyn od niego niezależnych, w wyjątkowych przypadkach „w sposób określony przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej", może zostać przyjęty do służby państwowej lub miejskiej na okres stanowisko niewymagające dostępu do tajemnic państwowych.

Nie wiadomo dokładnie ilu Rosjan ma obce obywatelstwo. Bogaci już dawno je sobie kupili, najwięcej na Cyprze, Malcie, w Wielkiej Brytanii i w Holandii, by swobodnie podróżować po Unii (dopóki Londyn był częścią wspólnoty tam osiedlali się najbogatsi Rosjanie).

Obywatelami obcych państw są najwyżsi menażerowie państwowych koncernów, oligarchowie i bankierzy oraz ich liczne klany. Np. menażerowie Gazprombanku, Gazpromu, banku VTB to najczęściej obywatele Cypru.