Łączna wartość sfinalizowanych w tym roku inwestycji sięgnęła 1816,84 mln euro. To blisko dwa razy więcej niż wartość nakładów zaplanowanych w ubiegłym roku. W podpisanych umowach zagraniczni inwestorzy zobowiązali się do utworzenia 8788 nowych miejsc pracy. To z kolei mniej niż rok temu, gdy plany zatrudnieniowe zakładały powstanie przeszło 18,9 tys. miejsc pracy.

Aktualnie przy wsparciu PAIiIZ prowadzone są 154 projekty inwestycyjnych o wartości 2928,59 mln euro. W przypadku realizacji wszystkich inwestycji w przyszłości może powstać ponad 30 tys. nowych miejsc pracy.

Liderem w zgłoszonych przedsięwzięciach do potencjalnej realizacji są Stany Zjednoczone. Aktualnie PAIIZ negocjuje 53 amerykańskie projekty o łącznej wartości 1004,61 mln euro, które mogą stworzyć 7302 nowe miejsca pracy. Niemieccy inwestorzy plasują się na drugiej pozycji – 20 projektów o wartości 300,65 mln euro, mogących przynieść 3903 nowych miejsc pracy. Z Francji pochodzi 11 projektów o wartości 210,7 mln euro, dla których zaplanowano zatrudnienie 2369 osób. Kolejne miejsca w negocjowanych przez PAIIZ inwestycjach zagranicznych zajmują inwestorzy pochodzący z Japonii (8 projektów) oraz Włoch (7 projektów).

Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów pozostaje branża nowoczesnych usług biznesowych BPO oraz sektor motoryzacyjny – z obu branż możliwe do realizacji byłyby 33 projekty inwestycyjne. Wartość inwestycji z branży BPO wynosi 29,85 mln euro. Jeśli zostaną zrealizowane, powstanie 9710 nowych miejsc pracy. Negocjowane inwestycje w sektorze motoryzacyjnym maja wartość 648,25 mln euro, a zaplanowane w nich zatrudnienie wyniosłoby 6610 nowych miejsc pracy.

Na kolejnych miejscach w rankingu popularności branż mogących przynieść nowe inwestycje uplasowały się sektory: badawczo-rozwojowy (17 projektów inwestycyjnych wartych 58,64 mln euro i mogących przynieść 1944 nowych miejsc pracy), lotniczy (11 projektów, 352,8 mln euro, 1429 nowych miejsc pracy) oraz branża elektroniczna i drzewna (po 9 projektów).