17 umów podpisanych z zagranicznymi inwestorami ma przynieść gospodarce przeszło 4 tysiące nowych miejsc pracy. Inwestorzy, którzy zadecydowali się ulokować kapitał w Polsce prowadzą działalność w sektorach: lotniczym, nowoczesnych usług biznesowych BPO, badawczo-rozwojowym, motoryzacyjnym, ICT, spożywczym oraz farmaceutycznym.

Obecnie Agencja prowadzi 169 projektów inwestycyjnych. W przypadku realizacji wszystkich projektów, których wartość przekracza 3 miliardy euro, w Polsce może powstać 30,6 tys. nowych miejsc pracy.

Wśród negocjowanych przez PAIIZ projektów najwięcej pochodzi z sektora motoryzacyjnego - 33 projekty (wartość 682,15 mln euro, 6881 nowych miejsc pracy), BPO - 32 projekty (wartość 30,1 mln euro, zatrudnienie 9760) i badawczo-rozwojowego - 19 projektów (wartość 62,14 mln euro, zatrudnienie 2000). Na kolejnych miejscach znajdują się sektor lotniczy - 12 inwestycji oraz branża spożywcza - 11 projektów.

Pod względem kraju pochodzenia cały czas dominują inwestycje amerykańskie - 47 projektów (860,81 mln euro, 6489 nowych miejsc pracy), niemieckie - 27 projektów (wartość 317,65 mln euro, 4481 nowych miejsc pracy) oraz francuskie - 11 projektów (wartość 253,2 mln euro, 1639 nowych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach uplasowali się inwestorzy pochodzący z Włoch i Japonii - po 10 projektów inwestycyjnych.

W całym roku ubiegłym Agencja podpisała 54 umowy inwestycyjne o wartości ponad 1,8 miliarda euro. To blisko dwa razy więcej niż wartość nakładów zaplanowanych w 2013 roku. W podpisanych umowach zagraniczni inwestorzy zobowiązali się do utworzenia 8788 nowych miejsc pracy. To z kolei mniej niż rok wcześniej, gdy plany zatrudnieniowe zakładały powstanie przeszło 18,9 tys. miejsc pracy.

Według inwestorów, Polska utrzymuje wysoki poziom ocen dla zasadności lokowania nowych projektów inwestycyjnych. W najnowszym badaniu koniunktury przeprowadzanym co roku przez 16 niemieckich izb przemysłowo-handlowych działających w regionie, Polska została liderem atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, trzecia jest Estonia, za nią znalazła się Słowacja.

Według prognoz ONZ-owskiej agendy ds. handlu i rozwoju UNCTAD, globalne przepływy zagranicznych inwestycji osiągną w 2015 roku wartość 1,74 bln dol. oraz 1,85 bln dol. w roku 2016.