Według wyników zeszłorocznego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez SII, niespełna 1/5 wszystkich inwestorów to kobiety. Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 2010 r., niemniej dynamika wynosi średnio 1,65 proc. Przy założeniu, że taki wzrost się utrzyma, to kobiety będą stanowiły połowę wszystkich inwestujących dopiero w 2035 r.

W celu aktywizacji płci pięknej rusza projekt edukacyjny „Giełda jest kobietą" realizowany w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Inicjatorami przedsięwzięcia są Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Energa. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 17 marca br. w Sali Notowań GPW w Warszawie. Podczas spotkań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, uczestniczki projektu będą miały możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku kapitałowego oraz możliwościach lokowania oszczędności poprzez inwestycje na giełdzie. Szkolenia odbędą się od marca do czerwca w czterech miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Swój udział w roli prelegentek potwierdziły m.in.:

dr Iwona Sroka – Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Maja Goettig – prezeska Instytutu Analiz i Ratingu przy GPW w Warszawie

Agata Gawin, zastępca dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska