Notowania ASI zawieszone już od miesiąca. Co dalej?

Przez legislacyjny bałagan inwestorzy od 29 września nie mogą handlować akcjami dziewięciu spółek. MF widzi konieczność "uporządkowania" sprawy.

Publikacja: 27.10.2023 03:00

Notowania ASI zawieszone już od miesiąca. Co dalej?

Foto: AdobeStock

MCI Capital, Impero, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC to spółki, których notowania już od prawie miesiąca są zawieszone. Chodzi o zmiany w przepisach (weszły w życie 29 września), które zdaniem GPW rodzą obawę, że transakcje zawarte na akcjach giełdowych ASI mogą zostać uznane za nieważne.

Co ciekawe, GPW podjęła taką decyzję, mimo iż na początku września Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów zgodnie stwierdziły, że znowelizowane przepisy nie mają zastosowania do ASI, których akcje są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Dlatego decyzja giełdy wywołała duże zaskoczenie.

W obliczu istniejących różnic w interpretacji przepisów stało się jasne, że konieczne są zmiany w prawie, które rozwieją wszystkie wątpliwości. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, co się dzieje w tej sprawie.

– Dostrzegamy konieczność wyjaśnienia i uporządkowania obecnych rozwiązań – odpowiedział resort. Podkreślił przy tym, że decyzja GPW ma charakter przejściowy, gdyż dotyczy wyłącznie zawieszenia obrotu akcjami spółek ASI, a nie ich wykluczenia.

– Nowe przepisy nie zobowiązują inwestorów detalicznych do zbycia posiadanych akcji ASI. Z drugiej strony zawieszenie obrotu giełdowego akcjami ASI nie wyłącza możliwości dokonywania transakcji tymi akcjami w ramach umów dwustronnych – informuje ministerstwo. W podobnym tonie wypowiada się Komisja Nadzoru Finansowego.

– Obecnie istotne jest przede wszystkim pokazanie inwestorom perspektywy odwieszenia obrotu. To wiąże się w naturalny sposób z ewentualnymi zmianami legislacyjnymi, które były całkowicie niekontrowersyjne i zostały przygotowane. Natomiast z uwagi na kalendarz prac parlamentarnych nie zostały uchwalone. Zmiany te potwierdzałyby to, co i tak można z obecnych przepisów wyinterpretować – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Dodaje, że naturalnym horyzontem czasowym zawieszenia obrotu na spółkach ASI są wspomniane zmiany legislacyjne. Ponadto nadal można zawierać transakcje poza obrotem zorganizowanym. – Trzeba mieć też na uwadze, że tego typu inwestycje mają zasadniczo charakter długoterminowy. Z tego punktu widzenia, biorąc pod uwagę fakt, że zawieszenie obrotu z założenia będzie czasowe, horyzont czasowy zawieszenia obrotu należy postrzegać w kontekście długoterminowego charakteru inwestycji w ASI – podsumowuje Barszczewski.

Jak się dowiedzieliśmy, Giełda Papierów Wartościowych współpracuje obecnie z niektórymi spółkami ASI nad rozwiązaniami, które być może pozwolą na wznowienie obrotu akcjami tych firm, zanim jeszcze zostaną uchwalone i wejdą w życie odpowiednie zmiany przepisów.

– Jak dotąd nie mamy do końca wypracowanych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników. Nasze analizy wciąż trwają i na tym etapie nie możemy dokładnie ocenić, kiedy te prace zostaną zakończone i jaki będzie ich ostateczny rezultat – podkreśla jednocześnie GPW.

Spółką o największej kapitalizacji w grupie wspomnianych dziewięciu firm jest MCI Capital. Według ostatniego rynkowego kursu (czyli z 28 września 2023 r.) kapitalizacja funduszu wynosi nieco ponad miliard złotych.

– Działając w interesie swoich akcjonariuszy, wystąpiliśmy 29 września 2023 r. do zarządu GPW z wnioskiem o odwieszenie obrotu akcjami. Jesteśmy w trakcie ustalania z GPW warunków, które powinny doprowadzić do odwieszenia notowań – mówi Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital.

MCI Capital, Impero, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC to spółki, których notowania już od prawie miesiąca są zawieszone. Chodzi o zmiany w przepisach (weszły w życie 29 września), które zdaniem GPW rodzą obawę, że transakcje zawarte na akcjach giełdowych ASI mogą zostać uznane za nieważne.

Co ciekawe, GPW podjęła taką decyzję, mimo iż na początku września Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów zgodnie stwierdziły, że znowelizowane przepisy nie mają zastosowania do ASI, których akcje są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Dlatego decyzja giełdy wywołała duże zaskoczenie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
Rynki szykują się na zwycięstwo Donalda Trumpa
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Giełda
Poranek bez nerwowych ruchów na GPW
Giełda
Nie zanosi się na nowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy
Giełda
Nerwowo po zamachu na Donalda Trumpa. Reakcja rynków może być gwałtowna
Giełda
Zmiany kadrowe na GPW. Są nowi członkowie zarządu
Giełda
Wiesław Rozłucki: Na nieprawidłowości na GPW nie ma i nie będzie mojej zgody