W całym 2021 r. grupa GPW osiągnęła zysk netto wynoszący 161,2 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5 proc. rok do roku. Przychody w ubiegłym roku wyniosły 407,6 mln zł, w porównaniu z blisko 404 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (43,6 proc.), obrotu na rynku towarowym (18,3 proc.) oraz sprzedaż informacji (13,8 proc.).

- Dane za rok 2021 potwierdzają wzrostowy trend na rynkach kapitałowych, który obserwowaliśmy już od końca 2020 roku. Również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może zaliczyć mijający rok do bardzo udanych, ponieważ przyniósł kontynuację wzrostu zainteresowania giełdą wśród inwestorów indywidualnych – przekazał Dominik Kaczmarski, prezes rady nadzorczej GPW.

W 2021 r. zadebiutowało na giełdzie 48 spółek, a wartość IPO osiągnęła 9,4 mld zł. Na głównym rynku GPW pojawiło się 16 spółek, co jest najlepszym wynikiem od 2016 r.

W tym roku planowane jest uruchomienie szeregu projektów, które pozwolą umocnić pozycję biznesową grupy i zdywersyfikują źródła przychodów. W 2022 r. wystartuje GlobalConnect – rynek akcji spółek zagranicznych – notowanych na giełdach w Europie Zachodniej, a docelowo również w USA. Notowania na GlobalConnect będą odbywać się w godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w polskim złotym. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku.

Z kolei w pierwszej połowie br. planowane jest uruchomienie projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL), koordynowanego przez GPW. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży transport-logistyka-spedycja oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. GPW przewiduje, że inicjatywa PCOL w 2022 r. pozwoli wygenerować pierwsze przychody.

W połowie 2022 r. planowane jest wdrożenie projektu GPW Data bazującego na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. System GPW Data umożliwia szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Do 30 września 2022 r. ma zostać powołana spółka Central Post-trade Solutions (CPS) w ramach współpracy GPW, Towarowej Giełdy Energii, Narodowego Banku Węgier i Budapest Stock Exchange. Zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach spółki Central Post-trade Solutions umożliwi uzyskanie synergii w zakresie stworzenia kompleksowej oferty rozliczeniowej dla całego regionu.