M FOOD jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi zlokalizowanymi na 4 kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury - w tym głównie miodu.

Kapitalizacja firmy notowanej od ponad 6 lat na NewConnect wynosi około 30 mln zł a jej wartość księgowa sięga 100 mln zł. W 2016 r. Grupa M FOOD  wypracowała blisko 7 mln zł zysku netto o 51 proc. więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła wolumen sprzedaży o 5 proc. do 12,6 tys. ton miodów a wartość przychodów wyniosła blisko 115 mln zł.

Z prezesem Jerzym Gądkiem, porozmawiamy m.in. o planowym podwyższeniu kapitału i wykorzystaniu pozyskanych z rynku środków. Akcjonariusze przegłosowali właśnie dwie emisje akcji, w ramach pre-IPO zostanie wyemitowanych do 1,3 mln akcji serii F. Zapytamy do kogo zostaną skierowane te walory i kiedy? Firma przeprowadzi też publiczną emisję do 3 mln akcji serii G i przeniesie się na rynek głównym GPW? Kiedy do tego dojdzie? Z prezesem firmy M FOOD  porozmawiamy również o rynku miodu, perspektywach jego rozwoju, celach strategicznych grupy, planowanych przejęciach i inwestycji w Bułgarii.

Kolejnym gościem była Ilona Weiss, prezes ABC Data. 

ABC Data, jako jedna z niewielu spółek giełdowych, przedstawiła prognozy na 2017 r. Zarząd prognozuje, że skonsolidowany zysk netto w 2017 r. wyniesie 27,7 mln zł, a EBITDA 50,6 mln zł. W porównaniu z danymi za 2016 r. to wzrost odpowiednio o 60 proc. i 25 proc.

Z prezes Iloną Weiss pozmawiamy m.in. o założeniach do tej prognoz. Co przyczyni się do tego, że znacząco wzrośnie rentowność grupy? Spadną jednak, o 9 proc., prognozowane na ten rok przychody. Czy dalej będzie obniżać się sprzedaż eksportowa? Czy zarząd zrezygnuje z jakiejś części biznesu, która generuje niskie zyski? Z prezes ABC Data pozamawiamy też o celach strategicznych, działaniach optymalizacyjnych zarządu, nowych produktach, planowanych inwestycjach. Zapytamy jak przebiega przeglądu opcji strategicznych dla rozwoju ABC Daty we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Czy firma wróci do płacenia dywidendy?