Dzisiaj nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW powołało Leszka Skibę w skład Rady Giełdy. Organ ten nadzoruje działalność GPW i zasiada w nim od 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.

Skiba jest od kwietnia 2020 r. prezesem Banku Pekao (miesiąc temu otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na formalne objęcie tego stanowiska, do tej pory był p.o. prezesa).

Od 2015 r. był wiceministrem finansów odpowiadającym za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016–2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Był też przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 pracował w NBP. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.