Spółka ogłosiła we wtorek, że chce zebrać pieniądze na rozpoczęcie produkcji przez emisję akcji na NewConnect oraz zbieranie funduszy przez crowdfunding. - Rynek NewConnect stwarza możliwość pozyskania kapitału przez perspektywiczne spółki, które posiadają dobrze skonstruowany model biznesowy. Liczymy, że dzięki wejściu na alternatywny rynek będziemy mogli uwiarygodnić naszą spółkę oraz budować pozycję rynkową poprzez jeszcze lepszą transparentność. To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na naszą współpracę z kontrahentami oraz z innymi browarami - mówi Piotr Piekarski, prezes spółki Browar Jastrzębie, w komunikacie rozesłanym do mediów.

Środki zebrane na giełdzie oraz podczas zbiórki w Internecie zostaną zainwestowane w budowę browaru, która ma się zakończyć w II kw. 2019 r. Spółka została założona dopiero w 2017 r. Browar będzie się koncentrował na produkcji i sprzedaży piwa w dwóch segmentach biznesowych – chce produkować piwo na zlecenie browarów kontraktowych oraz produkować piwo pod marką własną.

Browar chce dystrybuować piwo w podobny sposób jak pozostała branża piwna, czyli głównie przez małe sklepy, przez które dziś przechodzi dwie trzecie sprzedawanego w Polsce piwa, a także hurtownie i puby oraz restauracje.

Jak informuje spółka, na koniec stycznia 2018 r. kapitały własne emitenta wynosiły 4,69 mln zł, a browar podpisał już kilka listów intencyjnych z podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych browaru do warzenia piwa na zlecenie. Członkiem rady nadzorczej browaru jest Aleksander Kiebel, który, jak informuje spółka, zarządzał siecią sprzedaży 65 placówek SKOK w całej Polsce.