Koncepcję Indeksu Łukasiewicza Innovator zaprezentowali Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i Marek Dietl, szef GPW w grudniu 2020 r. podczas „Debiutu Łukasiewicza”. Dziś - w drugą rocznicę powstania Łukasiewicza - została opublikowana lista uczestników indeksu oraz szczegółowe informacje na temat jego metodyki.

Portfel indeksu obejmuje spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników będzie przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia. Indeks jest kalkulowany w trybie jednolitym.

Pierwszy portfel indeksu obejmuje 14 spółek. Są to: AC, Budimex, CCC, Grupa Azoty, Lubawa, PGE, PKN Orlen, Polwax, Tauron, Vigo System, XTPL, 4Mass, Blirt oraz Scope Fluidics.

Marek Dietl podkreśla, że w ostatnich latach kompleksowo został przebudowany system wsparcia innowacyjności w Polsce. Efekty widać w liczbach – nakłady krajowe brutto na badania i rozwój wzrosły z 0,94 proc. PKB w 2016 r. do 1,32 proc. w roku 2019 i wyniosły 30,3 mld zł, co z kolei jest wzrostem w stosunku do 2018 r.
o 18,1 proc.

- Ambitny plan na zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 1,7 proc. PKB w 2020 roku wydaje się więc, jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie INNOVATOR tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz – podsumowuje Dietl.