W uchwalonej kwocie 26,98 zł na walor mieści się już 14,98 zł dywidendy zaliczkowej na akcję wypłaconej 31 grudnia 2020 r. Do wypłaty zostaje zatem kwota 12 zł na akcję.

Dniem ustalenia prawa dywidendy jest 19 kwietnia, a wypłata ma nastąpić 27 kwietnia. Dywidendą zostają objęte wszystkie 7871500 akcje OPTeamu z wyłączeniem 334 akcji własnych.

W poprzednich latach OPTeam nie wypłacał dywidendy. Tegoroczna wypłata jest pokłosiem transakcji zawartej w zeszłym roku. Jesienią OPTeam oraz Innova AF II podpisały z Rementi Investments (spółka zależna Nets Denmark) umowę sprzedaży 100 proc. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności. Za pakiet 20,5 proc. akcji ePłatności OPTeam otrzymał kwotę 71,5 mln euro i już wtedy sygnalizował, że zamierza transferować gotówkę do akcjonariuszy.

Na finiszu środowej sesji za akcję OPTeamu płacono 26,8 zł. To oznacza, że stopa dywidendy przekracza 100 proc., a przy uwzględnieniu samej kwoty pozostałej do wypłaty wynosi 45 proc. Warto pamiętać, że tak duża dywidenda automatycznie przełożył się na korektę kursu giełdowego o wartość dywidendy (po przyznaniu prawa do wypłaty).