Ludzie nauki do A. Dudy: „Blokować wszystko, co szkodzi obecności Polski w UE”

Blokować działania, których celem może być potencjalny polexit, zakończyć spór z Unią Europejską, zadeklarować gotowość przyjęcia wspólnej waluty euro i działać na rzecz powstania wspólnej, europejskiej armii – to postulaty grupy akademików, ludzi nauki z jakim zwracają się do prezydenta Andrzeja Dudy.

Publikacja: 04.03.2022 12:13

Ludzie nauki do A. Dudy: „Blokować wszystko, co szkodzi obecności Polski w UE”

Foto: Adobe Stock

Oto pełna treści apelu do prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie i wybuch tuż za naszą granicą pierwszego, od czasu wojny światowej, pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego w Europie, każą na nowo zadać sobie pytanie o bezpieczeństwo polityczne, militarne i gospodarcze Polski. Zwracamy się z apelem, aby wykorzystał Pan Prezydent wszelkie narzędzia, które daje Konstytucja RP, i podjął niezbędne kroki w celu utrzymania i zacieśnienia związków Polski z najważniejszymi instytucjami świata zachodniego. W szczególności apelujemy o:

1. Zablokowanie wszelkich działań, które mogą szkodzić członkostwu Polski w Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie prowadzić do polexitu. Nie rzucając przeciwko nikomu pochopnych oskarżeń, zwracamy uwagę na to, że wspieranie i finansowanie działań wymierzonych w jedność Unii jest metodą konsekwentnie stosowaną od lat przez władze Rosji, upatrujące w osłabieniu Unii szans na odbudowę dominacji nad wschodnią częścią Europy.

2. Podjęcie inicjatyw na rzecz doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia sporu pomiędzy rządem RP, a instytucjami Unii, blokującego dostęp Polski do ogromnych kwot wsparcia z Funduszu Odbudowy. Dziś, w obliczu możliwych ciężkich konsekwencji wojny na Ukrainie, pomoc ta jest naszemu krajowi niezbędna. Stawką są jednak nie tylko pieniądze dla Polski, ale także leżąca w naszym interesie, a wbrew interesom Rosji, polityczno-instytucjonalna spoistość Unii.

3. Podjęcie inicjatyw na rzecz wzmocnienia pozycji Polski w Unii poprzez uczestnictwo w kluczowych inicjatywach integracyjnych. W szczególności potrzebna jest jasna deklaracja polityczna naszego kraju w sprawie gotowości do wprowadzenia wspólnej waluty euro, zgodnie ze zobowiązaniem, które Polska wzięła na siebie przystępując do Unii, choć oczywiście w obecnych warunkach byłoby to możliwe dopiero za kilka lat.

4. Podjęcie inicjatywy na rzecz budowy wspólnej armii europejskiej, która jako zbrojne ramię Unii mogłaby działać samodzielnie albo w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO, uzbrojonej według najwyższych światowych standardów, finansowanej ze składek państw Unii w wysokości 1% PKB, gotowej do wsparcia armii narodowych i do szybkiej reakcji na terenie całego kontynentu i w jego sąsiedztwie.

Wierzymy, że w tej historycznej chwili niezbędne jest podjęcie odważnych działań w celu radykalnego wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Prezydent RP ma do tego zarówno prawo, jak i obowiązek.

1. Antoni Dudek, historyk

2. Stanisław Gomułka, ekonomista

3. Marian Gorynia, ekonomista

4. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, ekonomistka

5. Roman Kuźniar, politolog

6. Józef Niżnik, filozof

7. Artur Nowak-Far, prawnik

8. Witold M.Orłowski, ekonomista

9. Jacek Raciborski, socjolog

10. Andrzej Rychard, socjolog

11. Stanisław Sulowski, politolog

12. Jerzy Wilkin, ekonomista

13. Witold Abramowicz, informatyk

14. Wiktor Adamus, ekonomista

15. Aldona Andrzejczak, ekonomista

16. Julian Auleytner, polityk społeczny

17. Maciej Bałtowski, ekonomista

18. Piotr Banaszyk, ekonomista

19. Kazimierz Bandarzewski, prawnik

20. Ryszard Barczyk, ekonomista

21. Krzysztof Bartosik, ekonomista

22. Marek Belka, ekonomista

23. Błażej Berkowski geolog

24. Piotr Błędowski, ekonomista

25. Artur Bołtromiuk, ekonomista

26. Halina Brdulak, ekonomistka

27. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog

28. Sławomir Bukowski, ekonomista

29. Paweł Chudziński, ekonomista

30. Paweł Churski, geograf

31. Agnieszka Cianciara, politolog

32. Robert Ciborowski, ekonomista

33. Zbigniew Czachór, prawnik, politolog

34. Iwona Czechowska, ekonomistka

35. Joanna Czerska, ekonomista

36. Andrzej Czyżewski, ekonomista

37. Zbigniew Ćwiąkalski, prawnik

38. Justyna Danielewicz, ekonomistka

39. Nelly Daszkiewicz, ekonomista

40. Piotr Dominiak, ekonomista

41. Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekonomistka

42. Małgorzata Duczkowska-Piasecka, ekonomistka

43. Sławomir Dudzik, prawnik

44. Aleksandra Duliniec, ekonomistka

45. Elżbieta Duliniec, ekonomistka

46. Maciej Duszczyk, politolog

47. Adam Dyrda, prawnik

48. Ryta Iwona Dziemianowicz, ekonomistka

49. Bogusław Fiedor, ekonomista

50. Joanna Fomina, socjolożka

51. Andrzej Friszke, historyk

52. Jacek Gad, ekonomista

53. Juliusz Gardawski, socjolog, ekonomista

54. Benicjusz Głębocki, geograf

55. Tomasz Gołębiowski, ekonomista

56. Grzegorz Gorzelak, ekonomista

57. Waldemar Gos, ekonomista

58. Marcin Gospodarowicz, ekonomista

59. Marek Góra, ekonomista

60. Piotr Grudowski, inżynier

61. Justyna Grudzińska-Zawadowska, filozofka

62. Zbigniew Hockuba, ekonomista

63. Iwona Hofman, medioznawca

64. Janusz Hryniewicz, socjolog

65. Jan Jankowski, zootechnik

66. Krzysztof Jasiecki, socjolog

67. Jan Jeżak, ekonomista

68. Beata Jęchorek-Woźniak, ekonomistka

69. Andrzej Maciej Kaniowski, etyk

70. Ewa Kiryluk-Dryjska, ekonomista

71. Jan Kiryluk, technolog żywności

72. Roman Kisiel, ekonomista

73. Jerzy Kitowski, ekonomista

74. Jarosław W. Kłos, fizyk

75. Hanna Kmita, biolog

76. Wawrzyniec Konarski, politolog

77. Juliusz Kotyński, ekonomista

78. Janusz Kowal, inżynieria techniczna

79. Andrzej K. Koźminski, ekonomista

80. Krzysztof Krajewski, prawnik

81. Maciej Krawczyk, fizyk

82. Urszula Kurczewska, socjolog

83. Andżelika Kuźnar, ekonomistka

84. Andrzej Lesicki, biolog

85. Ewa Lisowska, ekonomistka

86. Jacek Luszniewicz, ekonomista

87. Krzysztof Łastowski, filozof

88. Tomasz Łodygowski, inżynieria

89. Piotr Łukasiewicz, politolog

90. Krzysztof Malaga, ekonomista

91. Monika Marcinkowska, ekonomistka

92. Anna Matuszczak, ekonomistka

93. Witold Mazurczak, politolog i historyk

94. Małgorzata Mazurek, geograf

95. Jerzy Menkes, prawnik

96. Jan Mikołajczyk, ekonomista

97. Łukasz Mikuła, geograf

98. Marcin Miłkowski, filozof

99. Dominika Mirońska, ekonomista

100. Jacek Miroński, ekonomista

101. Jacek Mizerka, ekonomista

102. Małgorzata Molęda-Zdziech, socjolożka i politolożka

103. Wojciech Morawski, historyk gospodarczy

104. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, ekonomista

105. Adam Noga, ekonomista

106. Ewa Nowińska, prawnik

107. Justyna Nowotniak-Poręba, filozofka

108. Stanisław Obirek, antropolog kultury

109. Józef Orczyk, ekonomista

110. Leokadia Oręziak, ekonomista

111. Andrzej Paczkowski, historyk

112. Katarzyna Paprzycka-Hausman, filozof

113. Przemysław Parszutowicz, filozof

114. Zbigniew Pastuszak, ekonomista

115. Leszek Pawłowicz, ekonomista

116. Tomasz Placek, filozof

117. Krzysztof Płeszka, prawnik

118. Walenty Poczta, ekonomista

119. Wojciech Popczyk, ekonomista

120. Magdalena Popowska, ekonomistka

121. Marcin Poręba, filozof

122. Eliza Przeździecka, ekonomistka

123. Anna Przybylska, socjolożka

124. Grzegorz Rachlewicz, geograf

125. Maria Romanowska, zarządzanie

126. Shoshana Ronen, kulturoznawczyni

127. Szymon Rudnicki, historyk

128. Arkadiusz Sadowski, ekonomista

129. Adam Sadowski, ekonomista

130. Przemysław Sadura, socjolog

131. Iwona Sagan, geograf

132. Jan Napoleon Saykiewicz, ekonomista

133. Tomasz Schramm, historyk

134. Janusz Sidorek, filozof

135. Bronisław Site, prawnik

136. Andrzej Sławiński, ekonomista

137. Maciej Smętkowski, geograf

138. Marta Soniewicka, prawnik

139. Alfred Stach, geograf

140. Barbara Stańdo-Kawecka, prawnik

141. Mateusz Stępień, prawnik

142. Dariusz Stola, historyk

143. Paweł Strzelecki, matematyk

144. Mirosław Szreder, ekonomista

145. Urszula Sztandar-Sztanderska ekonomistka

146. Roman Szul, politolog

147. Alina Szypulewska-Porczyńska, ekonomistka

148. Bogusław Śliwerski, pedagog

149. Janusz Świerkocki, ekonomista

150. Robert Tomanek, ekonomista

151. Janusz J. Tomidajewicz, ekonomista

152. Maciej Turała, ekonomista

153. Ewa Walińska, ekonomista

154. Tadeusz Wawak, ekonomista

155. Grzegorz Węgrzyn, biolog

156. Andrzej Wiatrak, ekonomista

157. Marek Wigier, ekonomista

158. Alicja Winnicka-Popczyk, ekonomistka

159. Marzanna K. Witek-Hajduk, ekonomistka

160. Dorota Witkowska, ekonomistka

161. Agata Włodkowska, politolożka

162. Tomasz Wnuk-Pel, ekonomista

163. Adam Wójtowicz, informatyk

164. Dariusz Zarzecki, ekonomista

165. Kazimierz Zawada, prawnik

166. Halina Zboroń, ekonomistka

167. Zbigniew Zimny, ekonomista

168. Jolanta Zombirt, ekonomista

169. Anna Zorska, ekonomista

170. Andrzej Zybała, ekonomista

171. Małgorzata Bartosik-Purgat, nauki o zarządzaniu i jakości

172. Tomasz Basiuk, amerykanista

173. Magdalena Bieniak, historyk filozofii

174. Arkadiusz Chrudzimski, filozof

175. Monika Dobska, ekonomista

176. Szczepan Figiel, ekonomista

177. Marek N. Jakubowski, filozofia

178. Barbara Jankowska, ekonomistka

179. Stanisław Jędrzejewski, socjolog

180. Roman Kiedrowski, ekonomista

181. Krzysztof Kiryluk, genetyk, nefrolog

182. Michał Konopczyński, ekonomista

183. Arkadiusz Kowalski, ekonomista

184. Anna Materna-Kiryluk, medycyna

185. Jacek Migasiński, filozof

186. Ewa Mińska-Struzik, ekonomistka

187. Beata Polanowska-Sygulska, prawniczka

188. Andrzej Sakowicz, prawnik

189. Grażyna B. Szczygieł prawnik

190. Anna Tischner, prawnik

191. Jan Wiktor, ekonomista

192. Bernard Wiśniewski, nauki o bezpieczeństwie

193. Krzysztof Zięba, ekonomia i nauki o zarządzaniu

194. Maciej Żukowski, ekonomista

Fundusze europejskie
Komisja Europejska apeluje do Polski: zacznijcie wydawać unijne fundusze
Fundusze europejskie
Brakuje unijnego Funduszu Odbudowy
Fundusze europejskie
Rośnie ryzyko utraty funduszy europejskich. Rząd zachowuje pozorny spokój
Fundusze europejskie
Rośnie ryzyko utraty funduszy UE
Fundusze europejskie
Od kredytu technologicznego po premię w BGK
Fundusze europejskie
Jarosińska-Jedynak: Proste i szybkie granty są już za nami