W parlamencie zakończyły się już prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która ma wejść w życie 60 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

– Nowelizacja wprowadza korzystne zmiany, które zwiększą przejrzystość wykorzystania środków pochodzących z 1 proc. PIT. Kontrola organizacji pożytku publicznego zostaje oddana w ręce obywateli – mówi Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców.

Źródła finansowania

OPP muszą informować, na co wydają środki z alokacji 1 proc. podatku. Teraz będą musiały je wyodrębnić w ewidencji księgowej. A także publicznie informować, że ich działalność promocyjna, polegająca na zachęcaniu do wpłaty 1 proc. PIT, jest finansowana z zebranych środków.

W praktyce organizacja otrzymująca takie wpłaty ma wyodrębniać przychody i koszty. Poinformuje, jaką kwotę otrzymała i ile z tego wydała później na fundrising, czyli zdobywanie funduszy przez proszenie o wsparcie za pośrednictwem np. billboardów, ulotek czy reklam w mediach. To, jak taka informacja będzie wyglądać w praktyce, określi w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej.

Agata Tomaszewska wyjaśnia, że pogłoski o ogromnych wydatkach OPP na własną reklamę są przesadzone. Według danych MPiPS w 2012 r. z 450 mln zł zebranych środków wydały na nią w sumie tylko 6 mln zł, czyli 1,5 proc. Jednocześnie nie jest możliwe bezkosztowe pozyskiwanie środków. Często jednak koszty te pokrywają np. media, udostępniając danej organizacji czas antenowy czy miejsce w gazecie.

Wsparcie dla chorych

Podatnicy nadal będą mogli przekazywać 1 proc. PIT na tzw. subkonta. Chodzi o możliwość wpłaty za pośrednictwem organizacji na konto wybranej osoby.

Przepis ten pozostaje bez zmian, mimo licznych kontrowersji wynikających z ograniczenia roli OPP do przekazywania pieniędzy i pogłębiania nierówności społecznych wśród beneficjentów subkont – mówi Agata Tomaszewska.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Ustawa wprowadza też zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1 proc. PIT na rzecz OPP, które zostały wykluczone z wykazu MPiPS, bo np. nie złożyły sprawozdań. Ma za to grozić grzywna.

Inna zmiana dotyczy programów komputerowych, które pomagają wypełnić roczne zeznanie PIT. Mają zawierać informację o możliwości swobodnego wyboru OPP, której można przekazać 1 proc., lub że takiego wyboru nie ma. Teraz niektóre organizacje proponują pobranie programu z ich strony lub płytę do rozliczenia, w której wpisane są ich dane.

etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

Grzegorz Grochowina - menedżer w firmie doradczej KPMG w Polsce

Podatnicy już od kilku lat mogą przekazywać 1 proc. PIT na rzecz OPP. Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. Zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikają m.in. z zaleceń NIK, która w raporcie z grudnia 2014 r. wskazała na konieczność dokładniejszego rozliczania się przez OPP z przekazanych im środków. Zgadzam się, że efektem nowelizacji będzie zwiększenie przejrzystości w finansach OPP. Tym bardziej warto zachęcać wszystkich podatników, by wsparli wybraną fundację lub stowarzyszenie. Nowelizacja wprowadza też ważne zmiany dla osób korzystających z programów do rozliczenia PIT. Nie będą już zmuszone do wyboru tej OPP, którą wskazał im program, co wiele osób odbierało jako ingerowanie w ich decyzje.