W Karpaczu o tym, jakiej globalizacji oczekujemy

Wciąż badamy wpływ globalizacji na różne aspekty społeczeństwa, w tym ekonomię, politykę i kulturę.

Publikacja: 29.08.2023 09:00

Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wykazało, że globalizacja przyczyniła się do wyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w wielu krajach. Z kolei badanie przeprowadzone przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju podkreśliło negatywny wpływ globalizacji na nierówności dochodów. W jaki sposób zmieniają się nie tylko nasza perspektywa procesów globalizacji w związku z pandemią i wojną w Ukrainie, ale również potrzeby?

Konflikt w Ukrainie definiuje w nowy sposób pojęcie globalizacji w sferze bezpieczeństwa. Wojna, która z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej jest kluczowym wydarzeniem we współczesnej historii, z perspektywy półkuli południowej wygląda zupełnie odmiennie, jako lokalny konflikt krajów bogatej północy. Pandemia Covid-19 pokazała z kolei, że dotychczasowe rozumienie globalizacji, postrzeganej jako uniwersalna wspólnota interesów ponad podziałami geograficznymi, może w każdej chwili zostać zanegowane, pozostawiając świat w chaosie niedoborów.

Panel „Jakiej globalizacji oczekujemy?”, organizowany w czasie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, będzie jednym z tych, które poruszają uniwersalne problemy współczesnego świata, mające bezpośredni wpływ na życie każdego z nas. Uczestnicy panelu będą debatować nad teraźniejszością i przyszłością funkcjonowania globalnych powiązań w wymiarze gospodarczym, politycznym i społecznym. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli goście reprezentujący podmioty ze świata biznesu, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej, a także instytucji naukowych, politycznych i społecznych.

Wśród uczestników panelu znajdą się: Harold James, Uniwersytet Princeton, USA; Jacek Chwedoruk, Rothschild & Co; Jerzy Kwieciński, Bank Pekao S.A.; Mette Toftdal Grolleman, Visa Europe Management Services Ltd.; Łukasz Łazarewicz, BETFAN; Dawid Urban, Less_app; Paweł Jakubik, Microsoft.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu 5-7 września 2023 r.
www.forum-ekonomiczne.pl

Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wykazało, że globalizacja przyczyniła się do wyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w wielu krajach. Z kolei badanie przeprowadzone przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju podkreśliło negatywny wpływ globalizacji na nierówności dochodów. W jaki sposób zmieniają się nie tylko nasza perspektywa procesów globalizacji w związku z pandemią i wojną w Ukrainie, ale również potrzeby?

Materiał partnera
Smart city to również elektromobilność
ROZMOWA
Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju
Interview
Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development
Studio „Rzeczpospolitej”
Białkowski: Zdrowa Firma to wsparcie dla pracodawców w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników
ROZMOWA
Jamiołkowski: Szczególny moment transformacji branży tytoniowej
Interview
Jamiołkowski: A special moment of transformation for the tobacco industry