Pandemia zaszkodziła polskiemu eksportowi? - Nie zaszkodziła, ponieważ mieliśmy do czynienia z lockdownem na całym świecie. Polscy przedsiębiorcy, dzięki temu, że są ciągle bardzo elastyczni, potrafią szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Zajęli miejsca w łańcuchu dostaw towarów, usług i produktów, które docierały do nas z dalszych części świata. To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy bardzo skutecznie poradzili sobie z pandemią - powiedział Krzysztof Drynda. 

- Pandemia była wielkim dramatem dla wielu przedsiębiorców, ale też okazała się wielką szansą dla poszczególnych branż, dla niektórych sektorów lub konkretnych przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, jako PAIH, że te wyniki będą cały czas tak bardzo zadowalające. Na tym mocno się skupiamy. Nasze zagraniczne biura handlowe, które funkcjonują na całym świecie, mocno wspierają polskich przedsiębiorców. Warto sobie uświadomić, że do dziś nie możemy przemieszczać się na po całym świecie. Niektóre kraje ciągle mają ograniczenia lub w ogóle nie da się wjechać. Nasze biura handlowe przemieniły się w oddziały niektórych firm, bo pracownicy na miejscu mogą załatwić za polskich przedsiębiorców i razem z polskimi przedsiębiorcami pracujemy na te dobre wyniki eksportowe - dodał prezes PAIH.

Partner rozmowy: PAIH