Z badania „Monitor Bankowy” na zlecenie Związku Banków Polskich, przeprowadzonego na próbie menadżerów 120 placówek bankowych wynika, że już w pierwszych dniach grudnia w opinii 56 proc. badanych widoczny jest wzrost zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi. Jakiej skali jest to wzrost? W tym roku 9 proc. badanych ocenia, że wzrost zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi wyniesie 25 proc. lub więcej. Według prawie jednej trzeciej bankowców (29 proc.) wzrost ten może nawet osiągnąć 25 proc. Pozostali uczestnicy badania (62 proc.) oceniają, że wzrost ten wyniesie od 10 do 20 proc.

Co czwarty klient w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3000 do 4000 zł. Co piąty uważa, że klienci w tym czasie zdecydują się na kredyt w wysokości ponad 5000 zł. Łącznie kredytem powyżej 3000 zł według bankowców zainteresowanych będzie prawie co trzeci klient, który zdecydował się na pożyczenie pieniędzy na święta. Minimum 3000 zł chce pożyczyć zdecydowana większość zainteresowanych.

Ankietowani bankowcy oceniają również ogólną kondycję i możliwości rozwojowe sektora w Polsce. W ich opinii wskaźnik rynku kredytowego gospodarstw domowych, który jest oceną aktywności klientów na rynku kredytowym, już czwarty miesiąc z rzędu zaliczył znaczny spadek i wynosi obecnie 10 pkt. Licząc od maja 2019 roku oznacza to spadek aż o 32 pkt., co może wskazywać na pogarszającą się sytuację na rynku kredytowym.

Wskaźnik dla kredytów mieszkaniowych w tym samym okresie zmalał o 27 pkt., a w przypadku kredytów konsumpcyjnych zanotowano spadek aż o 40 pkt. Biorąc pod uwagę fakt, że badania realizowane wśród bankowców wyprzedzają o kilka miesięcy zmiany zachodzące w gospodarce, listopadowy pomiar może wskazywać na zmianę cyklu i ograniczoną aktywność klientów na rynku kredytowym w 2020 roku.