Rzecznik Finansowy zostanie zlikwidowany. Kto na tym straci?

Biuro Rzecznika Finansowego odpowiada na projekt likwidacji i przeniesienia jego kompetencji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Publikacja: 06.08.2020 14:48

Rzecznik Finansowy zostanie zlikwidowany. Kto na tym straci?

Foto: Bloomberg

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w dzisiejszym wydaniu, powołując się na nieoficjalne informacje, że zniknie urząd Rzecznika Finansowego, a jego kompetencje przejmie UOKiK. Projekt ma zielone światło od premiera. Zmiany powinny wejść od 2021 r. UOKiK potwierdził, że jest gotowy do przejęcia kompetencji Rzecznika Finansowego.

Biuro Rzecznika Finansowego oświadcza, że dotychczas nie został przesłany do niego oficjalny projekt ustawy wprowadzający te zmiany. Dlatego nie może odnieść się w sposób szczegółowy do tego projektu.

Urząd przedstawia swoje osiągnięcia i przekonuje, że jego misją jest ochrona klientów instytucji rynku finansowego. Powołana ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 instytucja przejęła obowiązki dotychczas funkcjonującego przez 20 lat Rzecznika Ubezpieczonych, obejmując zakresem działania obok rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego, również sektor bankowo-kapitałowy. Zwiększył się również zakres zadań i kompetencji, co – jak przekonuje urząd - znalazło odzwierciedlenie w liczbie wnoszonych przez klientów banków i firm ubezpieczeniowych reklamacji, próśb o interwencje i mediacje.

„Urząd nieustannie pracuje nad kolejnymi wnioskami poszkodowanych klientów i analizuje zgłaszane sprawy podejmując niezbędne kroki prawne mające na celu eliminowanie nieuczciwych praktyk, zgodnie ze swoim statutem. Każdego roku Rzecznik Finansowy udziela klientom i konsumentom kilkudziesięciu tysięcy porad i informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną. Klienci, którym nie udało się rozwiązać sporu poprzez reklamację w banku lub ubezpieczyciela, zgłaszają się do Rzecznika z wnioskiem o podjęcie postępowania interwencyjnego" – przekonuje biuro.

Rzecznik Finansowy przypomina, że skierował w 2020 roku pięć pozwów do sądów powszechnych. Ostatnio przeciw Bankowi Handlowemu i Santanderowi (nieobniżanie w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji). Pod koniec kwietnia skierował powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International (stawianie w stosunku do klientów roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału).

Biuro przypomina, że działalność Rzecznika Finansowego została w 2018 r dwukrotnie poddana ocenie NIK w ramach przeprowadzanych kontroli problemowych. Jednym z tematów była „Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym". W wyniku kontroli NIK pozytywnie oceniła działania Rzecznika Finansowego w okresie objętym kontrolą tj. 1 stycznia 2014 r. - 28 września 2018 r. NIK podkreśliła, że Rzecznik prawidłowo wypełniał zadania związane z ochroną konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. W ramach drugiego tematu Rzecznik Finansowy jako jedyna z kontrolowanych instytucji przez NIK, otrzymał pozytywną ocenę swojej działalności w obszarze tzw. kredytów frankowych. Po przeanalizowaniu działań różnych instytucji państwowych w obszarze kredytów walutowych kontrolerzy NIK ocenili pozytywnie tylko działalność Rzecznika Finansowego – przypomina biuro.

Podkreśla, że Rzecznik Finansowy jako organ wyspecjalizowany w ochronie klienta podmiotów rynku finansowego działa na skalę szerszą niż UOKIK, biorąc pod ochronę nie tylko konsumenta, ale również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poprzez korygownie działań tych podmiotów w relacji z klientem. Podmioty rynku finansowego posiadają reprezentujące ich interesy stowarzyszenia, zatrudniające kancelarie prawne i expertów specjalizujących się w wąskiej dziedzinie prawa. Klient nie posiadając swojego przedstawiciela w osobie Rzecznika zostanie pozostawiony na rynku w dużo słabszej pozycji – ocenia Biuro Rzecznika Finansowego.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w dzisiejszym wydaniu, powołując się na nieoficjalne informacje, że zniknie urząd Rzecznika Finansowego, a jego kompetencje przejmie UOKiK. Projekt ma zielone światło od premiera. Zmiany powinny wejść od 2021 r. UOKiK potwierdził, że jest gotowy do przejęcia kompetencji Rzecznika Finansowego.

Biuro Rzecznika Finansowego oświadcza, że dotychczas nie został przesłany do niego oficjalny projekt ustawy wprowadzający te zmiany. Dlatego nie może odnieść się w sposób szczegółowy do tego projektu.

Pozostało 85% artykułu
Finanse
Długi dają zarobić, a inwestycje kwitną
Finanse
Król Karol III otrzyma ogromną podwyżkę. Dzięki farmom wiatrowym
Finanse
Potężna oferta BGK wsparta funduszami unijnymi
Finanse
Skowrońska: Czy to było bezkrólewie, czy królestwo absolutne PiS?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Finanse
Prezesi PZU, BGK i BOŚ już ze zgodą KNF