Wcześniej Departament szacował, że tempo wzrostu PKB wyniosło 0,6 procent, a analitycy prognozowali, że wielkość ta wyniesie 0,9 procent. W czwartym kwartale 2007 roku wzrost PKB wyniósł 0,6 procent.

Departament Handlu podał jednocześnie, że bazowy indeks cen PCE, najlepiej w ocenie Fed odzwierciedlający presję cenową w amerykańskiej gospodarce, wyniósł w pierwszym kwartale 2,1 procent wobec 2,5 procent w czwartym kwartale.

Analitycy ankietowani przez Agencję Reutera oczekiwali w tym przypadku wzrostu o 2,2 procent.

Natomiast indeks cen PCE, obejmujący także zmienne ceny żywności i nośników energii, wyniósł w pierwszym kwartale 3,5 procent, czyli tyle, ile oczekiwali analitycy. W czwartym kwartale wielkość ta wyniosła 3,9 procent.