W emisjach przeprowadzonych w 2009 r. obligacje drogowe pozwalały zarobić o ok. 0,3 pkt. proc. więcej niż obligacje skarbowe. Jak twierdzi Robert Sochacki, członek zarządu BGK odpowiedzialny za pion skarbu, ta różnica w stosunku do obligacji rządowych wkrótce powinna się zmniejszyć. — Nie ma powodu, by na dłuższą metę wyceniać obligacje KFD wyraźnie gorzej, niż rządowe. Oczywiście mniejsza płynność naszych papierów uzasadnia pewną różnicę w cenie, szczególnie w okresie dużej niepewności na rynku, jednak wraz z jej uspokojeniem różnica powinna się zmniejszyć. To w końcu są niemalże obligacje rządowe — mówi Sochacki. Jak dodaje w rozmowie z „Rz” coraz większa płynność obligacji powinna zmniejszać ich marżę. — W tym roku mamy większy komfort. W ubiegłym roku gros wyemitowaliśmy w ciągu dwóch miesięcy. W tym roku mamy więcej czasu i możemy dostosować emisje do sytuacji na rynku. Nie ma nagłej potrzeby emitowania tych papierów — dodaje Sochacki.

Z opinią dotyczą obniżania marż nie zgadzają się fundusze emerytalne, które w ubiegłym roku były głównym nabywcą obligacji drogowych (dla funduszy inwestycyjnych są to zbyt długie papiery i zbyt mało płynne na rynku wtórnym). W tym roku będzie zapewne podobnie.

— Jeżeli to są obligacje rządowe to powinny powiększyć deficyt budżetowy. A tak nie jest. Spread oczywiście może się zmniejszyć, ale tylko wtedy, jeśli utrzyma się korzystny sentyment na rynku papierów skarbowych. Moim zdaniem jednak marża utrzyma się, a nawet może się zwiększyć — uważa jeden z zarządzających OFE.

Według inwestorów marża ponad obligacje skarbowe będzie zależała od rozwoju sytuacji na rynku do momentu przetargu. — W zeszłym roku dłuższe papiery emitowane były z premia ok. 40 punktów bazowych do obligacji skarbowych. Teraz premia powinna być zbliżona — dodaje inny. Krajowy Fundusz Drogowy planuje pozyskać 7,9 mld zł z emisji obligacji w tym roku. W 2009 r. sprzedaż obligacji na rzecz KFD wyniosła 7,8 mld zł.

BGK oczekuje, że nie będzie miał kłopotów ze sprzedażą zaplanowanej wielkości obligacji. Tylko w ramach dwóch przetargowych w maju i czerwcu planuje uplasować papiery na kwotę do 5,5 mld zł. Wyemitowane papiery będą notowane na rynku obligacji Catalyst. Wszystkie emitowane przez BGK na rzecz KFD obligacje zabezpieczone są pełną gwarancją Skarbu Państwa.