Wartość pomocy dla Polski w okresie 2004 – 2009, przekazywanej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to 533,5 mln euro. Przeznaczono ją m.in. na ochronę środowiska, badania naukowe i ochronę dziedzictwa kulturowego.

– Posłużyły realizacji ponad czterystu projektów oraz grantów blokowych (mają na celu wsparcie działań, w których każdy podprojekt lub końcowy beneficjent jest zbyt mały, aby go zidentyfikować przed rozpoczęciem realizacji projektu – red.) – mówi Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego. Beneficjentom i operatorom grantów blokowych wypłacono 260 mln euro. Podczas realizacji inwestycji pojawiły się oszczędności – ponad 17 mln euro. – Realizowane przedsięwzięcia otrzymają dzięki temu wyższe dofinansowanie – dodaje Zdziebło.

Ze względu na obiekcje Bułgarii dotyczące wysokości nowego budżetu dla Polski przeciągają się uzgodnienia Komisji Europejskiej z państwami EOG w sprawie uruchomienia pomocy na lata 2009 – 2014. Darczyńcy chcą przeznaczyć ok. 1,79 mld euro z mechanizmu finansowego EOG dla 15 beneficjentów (państw, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) oraz z norweskiego mechanizmu finansowego dla 12 nowych członków UE.