Centrum Europejskich Analiz Gospodarczych ZEW poinformowało, że jego indeks oczekiwań inwestorów instytucjonalnych i analityków, którego celem jest przewidzenie rozwoju sytuacji w najbliższym półroczu, spadł do 28,7 z 45,8 w maju.

To największy spadek tego wskaźnika od października 2008 r. Ekonomiści spodziewali się spadku do 42.

Widmo bankructwa Grecji zmusiło inne rządy od Niemiec po Hiszpanię do drastycznej redukcji wydatków, by tylko przekonać inwestorów, że są w stanie ograniczyć deficyty budżetowe. Grozi to jednak spadkiem popytu i zahamowaniem ożywienia gospodarczego tego regionu. Wprawdzie spadek kursu euro do dolara o 15 proc. wspomaga eksport poza strefę euro, ale właśnie ten rejon jest najważniejszym rynkiem zbytu niemieckich eksporterów.