Dziś kończy się pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej z udziałem nowego prezesa NBP Marka Belki, na którym jest podejmowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Analitycy są zgodni, że obecność nowego szefa banku to jedyne, co będzie wyróżniało to posiedzenie. Żaden specjalista nie spodziewa się bowiem zmiany stóp procentowych.

Główna stopa od roku jest na rekordowo niskim poziomie 3,5 proc. Roczna inflacja wynosiła w maju 2,2 proc. Celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. Na kończącym się dziś posiedzeniu RPP zapoznała się z nową projekcją inflacji. Może ona pokazywać wyższą ścieżkę inflacji niż poprzednia – z początku roku.

Według ekonomistów pierwszych podwyżek stóp można się spodziewać najwcześniej pod koniec roku. Wówczas widoczne będzie przyśpieszenie dynamiki cen.