A z tym wiążą się stabilne waluty narodowe – takie jak na przykład niemiecka marka czy holenderski gulden.

Trendy globalizacyjne XXI w. widoczne zwłaszcza w aspekcie gospodarczym i politycznym wymuszają jedność Unii, szczególnie pod względem wspólnej waluty, a w bliskiej przyszłości może nawet jednolitego systemu fiskalnego. Jakie są zyski z przyjęcia euro, a jakie straty? Czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny wkrótce rozpocząć proces akcesji do strefy euro, czy może odłożyć go ad Kalendas Graecas?

Moderatorem panelu będzie Arnor Sighvatsson, z-ca gubernatora Banku Centralnego Islandii. Paneliści: Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Eduardo Cabrita, przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów i Administracji Publicznej parlamentu Portugalii, Adriana Cerretelli, brukselska korespondentka włoskiego dziennika „Il Sole 24 ore", Seppo Honkapohja z zarządu Banku Finlandii, Sven Sester, przewodniczący Komisji ds. Finansów Riigikogu, estońskiego parlamentu, i Yolanda Vicente, wiceprzewodnicząca hiszpańskiego Senatu. Komentator: Thorarinn G. Petursson, główny ekonomista banku centralnego Islandii.