Taką informację przekazał Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta.

Na początku października funkcji członka RPP zrzekła się Zyta Gilowska. Powodem były względy zdrowotne.

Zgodnie z ustawą prezydent ma trzy miesiąca na wskazanie osoby, która uzupełni gremium, podejmujące m.in. decyzje o wysokości stóp procentowych. Wśród kandydatów na nowego członka Rady wymienia się Jerzego Osiatyńskiego, obecnego doradcę prezydenta.