– Już od pewnego czasu wskazywaliśmy, że rozważamy możliwość stworzenia ram regulacyjnych dla kryptoaktywów. UE będzie pierwszą jurysdycją, która to zrobi – powiedział „Rzeczpospolitej" Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. – Chcemy innowacji, ale też ograniczenia ryzyka – dodał. Kryptoaktywa to cyfrowe odwzorowania wartości lub praw, które mogą być przechowywane i być przedmiotem obrotu w systemach elektronicznych. Najbardziej znanym przykładem jest kryptowaluta bitcoin.

Jedno zezwolenie

Proponowane rozporządzenie pozwoli operatorom mającym zezwolenie w jednym państwie UE świadczyć usługi w całej Unii. Zabezpieczenia obejmują wymogi kapitałowe, utrzymywanie aktywów, obowiązkową procedurę skargi dostępną dla inwestorów oraz prawa inwestora przysługujące mu wobec emitenta.

Emitenci istotnych kryptoaktywów zabezpieczonych aktywami (tzw. stabilne kryptowaluty) podlegaliby bardziej rygorystycznym wymogom (np. w zakresie kapitału, praw inwestorów i nadzoru).

Płatności natychmiastowe

Cyfryzacja unijnego rynku finansowego ma też dotyczyć płatności detalicznych. – Normą powinna być paneuropejska strefa płatności natychmiastowych – powiedział Dombrovskis.

Systemy płatności natychmiastowych umożliwiają klientom przelewanie środków w czasie rzeczywistym i przez całą dobę, każdego dnia w roku, niezależnie od godzin otwarcia dostawcy usług płatniczych. Fundusze są udostępniane beneficjentowi w ciągu kilku sekund. Płatności natychmiastowe są zatem bardzo wydajne i pozwalają na szybki „recykling" przepływów pieniężnych: beneficjenci otrzymują płatność szybciej i mogą szybciej płacić innym.

Brukseli zależy na tym, żeby powstał europejski konkurent dla systemu takiego jak Apple Pay, używanego zresztą na razie w bardzo ograniczonym zakresie. W systemie online dominują transakcje kartowe jednego z dwóch amerykańskich systemów: Visa lub MasterCard. Cyfryzacja na pewno doprowadzi do rozwoju płatności natychmiastowych. Bruksela chciałaby, żeby był to system europejski.

– Mamy już inicjatywę 16 banków, z udziałem Komisji Europejskiej i EBC – zauważył Dombrovskis. Są to instytucje finansowe z Niemiec, Belgii, Francji, Holandii i Hiszpanii. W wielu krajach działają dobrze rozwinięte systemy płatności natychmiastowych, ale są ograniczone do jednego kraju. Brak europejskiego standardu jest barierą dla rozwoju rynku wewnętrznego UE. Przy płatnościach ponadgranicznych klienci zazwyczaj są zmuszeni do korzystania z usług Visy lub MasterCard.