Operatorzy nie chcą dopłacać do wypłat gotówki z bankomatów

Opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów dla operatorów urządzeń nie zmieniły się w Polsce od kilkunastu lat. A powinny, bo rosną koszty np. utrzymania urządzeń – argumentują firmy, które świadczą taką usługę.

Publikacja: 26.06.2024 04:30

Prowizję za wypłatę z bankomatu mogą od klienta pobierać banki, ale nie operatorzy urządzeń

Prowizję za wypłatę z bankomatu mogą od klienta pobierać banki, ale nie operatorzy urządzeń

Foto: AdobeStock

W zeszłym tygodniu Euronet Polska zorganizował nietypowy protest. W poniedziałek z urządzeń firmy można było wypłacić do 200 zł podczas jednej transakcji. – Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności (Blik) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce – tłumaczył powód Euronet Polska.

Firma podkreślała, że od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu Blik (tzw. interchange bankomatowy), jaką płacą Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności (Blik) operatorom bankomatów, praktycznie się nie zmieniła.

Czytaj więcej

Protest bankomatów. Dziś w Euronecie można pobrać mniejszą kwotę

– Obecnie jako właściciel bankomatów nie mamy wpływu na ceny naszych usług wypłaty gotówki kartą krajową i nie możemy pobierać prowizji z tego tytułu. Prowizje od klientów mogą pobierać tylko banki i nie mamy wpływu na ich wysokość – uzupełnia Miłosz Gołębiewski z ITCARD, do której należą urządzenia z logo Planet Cash.

Opłaty poniżej kosztów

Opłaty ustalane przez VISA, Mastercard i Blika, jako wynagrodzenie dla operatorów bankomatów, pokrywają tylko ok. 49 proc. kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów, podczas gdy koszty utrzymania sieci urządzeń znacznie wzrosły w tym czasie. Operatorzy bankomatów, w tym Euronet, otrzymują średnio 1,20–1,70 zł za jedną transakcję.

Doprowadziło to do sytuacji, w której krajowe wypłaty gotówki realizowane są przez operatorów bankomatów w Polsce ponaddwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą.

– Z opracowania Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że zasadną wartością referencyjną kosztu transakcji wypłaty krajowej na połowę 2022 r. powinno być 2,65 zł – a na dzisiaj należy uwzględnić jeszcze inflację od tamtego czasu i dodatkowe wymagania prawne, w tym koszty obowiązkowej instalacji dodatkowych zabezpieczeń zapobiegających kradzieżom z bankomatów, czyli kolejne 40–50 gr – wylicza Euronet Polska.

Czytaj więcej

Klienci skarżą się, że Euronet zastawia pułapki. Euronet: „Poszerzamy ofertę”

Zdaniem firmy dysproporcja pomiędzy przychodami a kosztami transakcji wypłaty krajowej w sytuacji zwiększającego się zapotrzebowania na gotówkę pozyskiwaną z bankomatów oraz zmniejszające się możliwości subsydiowania wypłat krajowych innymi źródłami przychodów niosą za sobą ryzyko braku możliwości dalszego utrzymywania sieci bankomatowych.

Jak podaje Euronet Polska, to może w konsekwencji doprowadzić do odcięcia znacznej części społeczeństwa od dostępu do gotówki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie bankomat nierzadko jest jedynym jej źródłem. Jednocześnie – jak zauważa operator – prowizje za wypłaty z bankomatów, ustalane i pobierane przez banki od użytkowników bankomatów, stale rosną, dodatkowo zwiększając barierę dostępu do gotówki.

Bez wpływu na ceny

Inny duży operator bankomatów, ITCARD, nie chce komentować działań konkurencji, ale firma przyznaje, że Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności powinny rozmawiać o wysokości kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów. – Stawka, jaką otrzymuje operator bankomatu za krajową wypłatę kartą, nie zmieniła się od 2010 roku, nie licząc drobnej zmiany wprowadzonej przez Mastercard 1 stycznia 2023 roku, podczas gdy koszty w tym czasie wzrosły znacząco – zauważa Miłosz Gołębiewski z ITCARD.

Przypomina, że decyzją Visa i Mastercard z 2010 roku obniżono opłatę serwisową ponoszoną na rzecz właściciela urządzenia przez banki – wydawców kart – z 3,5 zł na 1,2–1,3 zł. Obecnie stawki te wynoszą: 1,20 zł (Blik), 1,20 zł plus 0,05 proc. kwoty (Mastercard), i 1,30 zł (Visa).

Czytaj więcej

Wpłacił 18 tys. zł wpłatomatem. Pieniądze trafiły do obcej osoby

Miłosz Gołębiewski zwraca uwagę, że firma obecnie jako właściciel bankomatów nie ma wpływu na ceny swoich usług wypłaty gotówki kartą krajową i nie może pobierać prowizji z tego tytułu, bo prowizje od klientów mogą pobierać tylko banki i nie mamy wpływu na ich wysokość.

Miłosz Gołębiewski zapewnia, że firma chce zapewnić jak największą dostępność do gotówki oraz mieć możliwość prowadzenia rentownego biznesu, dlatego cały czas analizuje sytuację rynkową oraz możliwe scenariusze jej rozwoju.

Wydawcy kart: kwestia regulacji

Co o wzroście opłat myślą wydawcy kart płatniczych oraz Polski System Płatności? MasterCard w swoim oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji zapewnia, że jego celem „jest oferowanie najlepszych rozwiązań wszystkim uczestnikom rynku płatności, zarówno operatorom bankomatów, jak i bankom oraz konsumentom”.

– W ciągu ostatnich 18 miesięcy wprowadziliśmy różne zasady, które pozwoliły operatorom bankomatów na większą elastyczność w zarządzaniu kosztami wypłat gotówki z bankomatów krajowych. Jedna z nich miała umożliwić operatorom bankomatów pobieranie prowizji od konsumenta za wypłatę gotówki w kraju. Możliwość ta została jednak obecnie wycofana ze względu na ograniczenia regulacyjne w Polsce – twierdzi firma.

Biuro prasowe Visa Polska przekazało, że „dokonuje cyklicznych przeglądów swoich zasad współpracy z partnerami, uwzględniając lokalne warunki rynkowe”.

Czytaj więcej

Bankomat połknął kartę i nie chce oddać. Co wówczas robić?

– Nasze podejście do opłat związanych z wypłacaniem środków z bankomatów jest zaprojektowane tak, aby jakiekolwiek zmiany nie wpływały negatywnie na posiadaczy kart, a jednocześnie uwzględniały uwarunkowania ekonomiczne oraz praktyki związane z obsługą gotówki w danym kraju – podkreśla firma.

A Klaudia Rombalska z biura prasowego Blika poinformowała, że „z uwagi na poufny charakter informacji nie komentujemy kwestii związanych z warunkami finansowymi ustalonymi pomiędzy firmą a jej uczestnikami”.

– Blik jest systemem otwartym, co oznacza, że warunki uczestnictwa w nim są jednakowe dla wszystkich. Jeśli zmienią się warunki biznesowe, wpływając na nasze regulacje, to będą obejmować wszystkich uczestników w takim samym zakresie – zapewnia Klaudia Rombalska.

Banki: komfort klienta

Jak do sporu pomiędzy wydawcą a operatorami bankomatów podchodzą banki?

PKO BP nie chce komentować całej sytuacji. – Priorytetem dla nas jest m.in. zapewnienie naszym klientom usług i rozwiązań, w tym również wygodnego i bezpiecznego dostępu do gotówki w bankomatach – zapewnia Małgorzata Witkowska z biura prasowego banku. Sieć urządzeń należących do PKO BP to ponad 3 tys. bankomatów, w tym 1,4 tys. urządzeń z funkcją wpłaty. Dla klientów tego banku wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do niego są darmowe. – Część naszych kont (Konto dla Młodych, Konto bez Granic, Konto Aurum i Konto Platinium II) – oferuje darmowe wypłaty zarówno kartą, jak i Blikiem ze wszystkich bankomatów w Polsce – przypomina Małgorzata Witkowska. Poza tym w ramach najpopularniejszego PKO Konta za Zero klient może wypłacać za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce przy użyciu Blika.

Czytaj więcej

Wysadzili bankomat, pieniędzy nie ukradli. Banki inwestują w zabezpiecznia

Jak przekazała nam Agnieszka Kubajek z biura prasowego Banku Millennium, ten bank umożliwia zdecydowanej większości klientów bezpłatne wypłaty kartami i Blikiem we wszystkich bankomatach. – Dbamy w ten sposób o satysfakcję klientów i ich komfort korzystania z naszych usług. Jednocześnie promujemy bezgotówkowe formy płatności, które z punktu widzenia klienta są wygodniejsze i bezpieczniejsze – mówi Agnieszka Kubajek. Dodała, że „ewentualny wpływ na ceny usług dla klientów bank będzie mógł określić, gdyby doszło do jakichkolwiek zmian na rynku w zakresie kosztów bankomatów. Na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia zmian w tym zakresie”.

Patrycja Rajczykowska-Strugalska, dyrektor Biura Otwartej Bankowości w Santander Bank Polska, mówi, że bank udostępnia swoim klientom sieć bankomatów (oznaczoną logo Santander) w liczbie ok. 1400 szt. na terenie całego kraju. – Nie pobieraliśmy opłat za wypłaty (czy to inicjowane kartą, czy Blikiem) w tej sieci i nie planuje zmiany w tym zakresie – dodaje dyrektor Rajczykowska-Strugalska.

Bez rezultatu

Euronet Polska przekazuje, że jak dotąd podejmowane działania nie przyniosły satysfakcjonującego rezultatu. – VISA, Mastercard i Blik nie podjęły żadnych znaczących działań i nie dokonały samoregulacji, czyli urealnienia stawek za krajową wypłatę gotówki – dostosowania ich do realnych kosztów świadczenia tej usługi – zapewnia operator.

Czytaj więcej

Te banki zwolniły firmy z opłat. Inne trzeba o to prosić

Co się stanie, gdy stawka za wypłatę gotówki w bankomacie kartą krajową nie wzrośnie? – Wierzymy w działanie mechanizmów rynkowych dla dobra użytkownika końcowego i podtrzymania stabilności ważnego elementu systemu finansowego kraju, jakim jest dostęp do gotówki i bankomaty, dlatego liczymy na samoregulację branży – podaje Euronet Polska.

Firma uważa, że skoro samoregulacja nie następuje i schematy płatnicze wciąż nie reagują na znane im od miesięcy fakty, to należy rozważyć również inne sposoby rozwiązania tego problemu, w tym na przykład inicjatywy legislacyjne, co będzie formą regulacji poza schematami płatniczymi.

– W przypadku braku reakcji na protest Euronet nie wyklucza podjęcia dalszych działań, wśród których rozważane jest np. dalsze obniżanie limitu krajowej wypłaty podczas jednej transakcji, aby zmniejszyć koszty celem zachowania ciągłości dostępu do gotówki – zapowiada Euronet Polska.

W zeszłym tygodniu Euronet Polska zorganizował nietypowy protest. W poniedziałek z urządzeń firmy można było wypłacić do 200 zł podczas jednej transakcji. – Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności (Blik) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce – tłumaczył powód Euronet Polska.

Firma podkreślała, że od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu Blik (tzw. interchange bankomatowy), jaką płacą Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności (Blik) operatorom bankomatów, praktycznie się nie zmieniła.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Długi dają zarobić, a inwestycje kwitną
Finanse
Król Karol III otrzyma ogromną podwyżkę. Dzięki farmom wiatrowym
Finanse
Potężna oferta BGK wsparta funduszami unijnymi
Finanse
Skowrońska: Czy to było bezkrólewie, czy królestwo absolutne PiS?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Finanse
Prezesi PZU, BGK i BOŚ już ze zgodą KNF