Jak wynika z opublikowanego w Monitorze Polskim zarządzenia premiera Donalda Tuska, przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów został szef resortu finansów Andrzej Domański. Jego zastępcą będzie minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Donald Tusk powołał Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Kim są pozostali członkowie nowego organu pomocniczego rządu? Zgodnie z zarządzeniem, to minister cyfryzacji, minister aktywów państwowych, minister do spraw Unii Europejskiej, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz sekretarze lub podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwie finansów.

Czytaj więcej

Znamy deficyt budżetu za 2023 rok. Zawiodły VAT i CIT

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ma zajmować się między innymi opracowywaniem analiz poświęconych istniejącym rozwiązaniom prawnym, organizacyjnym i funkcjonalnym z zakresu gospodarki, finansów publicznych, zarządzania mieniem publicznym lub rozwoju kraju. Do jego zadań należy także rekomendowanie działań o charakterze strategicznym w wyżej wymienionych obszarach oraz w sprawach o istotnych przewidywanych skutkach finansowych, a także sposobów koordynacji przygotowań do podjęcia tych działań i ich realizacji.

Jak podał premier, zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc we wtorek, 6 lutego 2024 r.