Mikusiński rezygnację złożył wczoraj. "Przewodniczący KNF podziękował dotychczasowemu zastępcy za niemal pięc lat współpracy i za podjęcie się pełnienia tej funkcji w trudnym dla Urzędu KNF oraz dla rynku w okresie, w którym jednym z priorytetów była praca na rzecz odbudowy zaufania do polskiego rynku kapitałowego po wybuchu tzw. afery GetBack oraz konieczność szczegółowego jej wyjaśnienia i rozliczenia podmiotów i osób w nią zaangażowanych. Rafał Mikusiński wniósł także duży wkład w otwarcie Urzędu KNF na kontakty i współpracę z zagranicznymi organami nadzoru w zakresie poprawy ochrony inwestorów, wymiany informacji oraz skutecznego zwalczania nadużyć na rynku kapitałowym" - można przeczytać na stronie KNF.

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na wniosek szefa KNF Jacka Jastrzębskiego, na miejsce Mikusińskiego powołał Sebastiana Skuzę. Ten w ostatnim czasie pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Od 2021 roku był Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.