Rząd pozbawia gminy środków - samorządy nie chcą zmian w zryczałtowanym podatku dochodowym

Samorządy nie chcą zmian w zryczałtowanym podatku dochodowym. Stracą aż 1,4 mld zł. Apelują więc do prezydenta, by nie podpisywał noweli w tej sprawie.

Publikacja: 04.12.2020 07:30

Finanse samorządu

Finanse samorządu

Foto: AdobeStock

Samorządy bronią się do końca przed niekorzystnymi dla siebie rozwiązaniami podatkowymi. Związek Miast Polskich zaapelował w tej sprawie do prezydenta. Chce, by nowe przepisy trafiły do Trybunału Konstytucyjnego lub z powrotem do parlamentu. Chodzi o nowelizację z 28 listopada 2020 r. ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem ZMP art. 3 noweli wprowadza zasadnicze zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym, które znacznie zmniejszą wpływy z PIT pobieranego na ogólnych zasadach.

Zmiana spowoduje ubytki w dochodach samorządów, wynoszące ponad 1,4 mld zł rocznie (ponad 14 mld zł w ciągu dziesięciu lat).

Czytaj także: Samorządy stracą 1,4 mld zł rocznie przez zmiany w PIT, CIT i ryczałcie

Dotychczasowe zmiany w systemie PIT powodowały równoczesne ubytki w całym sektorze publicznym (do budżetu centralnego i budżetów samorządowych trafia po 50 proc. wpływów z PIT). Obecna zmiana polega na odpływie podatników PIT ustalanego na zasadach ogólnych do systemu podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie partycypują; w efekcie – według oceny skutków regulacji – budżet państwa zyska średnio ponad 1,6 mld zł rocznie (ponad 16 mld w dziesięć lat).

W opinii ZMP następuje więc de facto transfer środków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego do budżetu centralnego. Zmianie nie towarzyszy żadna rekompensata ani ewentualne zmniejszenie obowiązków samorządów, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą adekwatności zasilania finansowego do zakresu zadań.

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała negatywnie rządowy projekt tej ustawy ze względu na brak rekompensaty ubytków przezeń powodowanych. W trakcie prac legislacyjnych w parlamencie ZMP zwrócił się do Senatu o uzupełnienie ustawy adekwatną zmianą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkości udziałów gmin, powiatów i województw w sposób, który łącznie spowodowałby w 2021 r. efekt w wysokości 1,434 mld zł, stanowiący dokładną rekompensatę ubytków, jakie są skutkiem zmian w systemie PIT. Senat wprowadził tę zmianę, ale Sejm 28 listopada odrzucił tę poprawkę Senatu.

Samorządy bronią się do końca przed niekorzystnymi dla siebie rozwiązaniami podatkowymi. Związek Miast Polskich zaapelował w tej sprawie do prezydenta. Chce, by nowe przepisy trafiły do Trybunału Konstytucyjnego lub z powrotem do parlamentu. Chodzi o nowelizację z 28 listopada 2020 r. ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem ZMP art. 3 noweli wprowadza zasadnicze zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym, które znacznie zmniejszą wpływy z PIT pobieranego na ogólnych zasadach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?