Chorwacja jako jedyny członek Unii Europejskiej znalazła się obok ZEA, Panamy i Mali w związku niedostatecznymi działaniami władz w zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przewodniczący FATF, T. Raja Kumar poinformował dziennikarzy, że władze Chorwacji zobowiązały się przyjąć plan działań mających zwiększyć przestrzeganie obowiązujących przepisów, wezwał władze w Zagrzebiu, by wdrożyły ten plan jak najszybciej — pisze Reuter.

Czytaj więcej

FATF ponagla Iran, bierze na cel Kambodżę

Plan obejmuje m.in. „ocenę zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem podmiotów prawnych i przepisów oraz używania gotówki w sektorze obrotu nieruchomościami” — podał paryski urząd. To międzyrządowa organizacja do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej, ustala normy obowiązujące na świecie i sprawdza ich przestrzeganie.

Z okazji jednego z regularnych posiedzeń plenarnych przypomniała, że „wszystkie systemy prawne powinny zachować czujność wobec obecnych i pojawiających się zagrożeń obchodzenia przez Rosję działań podjętych przeciwko niej dla zachowania ochrony międzynarodowego ładu finansowego”. FATF zawiesił w lutym członkostwo Rosji w tej organizacji. Po czerwcowym spotkaniu urząd poinformował, że nie usunął z szarej listy żadnego kraju członkowskiego.