Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie po kontroli w jednej z mazowieckich gmin zajęła się sprawą przyznawania pracownikom samorządowym dodatku specjalnego na czas nieokreślony. Powodem było wykrycie nieprawidłowości wynikających z zapisów regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj także: Wójt może liczyć tylko na jeden dodatek do pensji

W myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa. Dla pracowników samorządowych innych niż wymienieni w ustawie nie ma on charakteru obligatoryjnego. Jego przyznanie uzależnione jest wyłącznie od wypełnienia przesłanek ustawowych oraz swobodnego uznania pracodawcy samorządowego.

Adwokat Katarzyna Stopińska ocenia decyzję RIO jako właściwą. Potwierdza, że dodatek specjalny przyznawany jest z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Warunki i sposób jego przyznania powinny być określone w regulaminie wynagradzania.

– Dodatkowe zadania powinno się powierzać jedynie na czas określony. Po stałym zwiększeniu dodatkowych obowiązków powinna nastąpić zmiana dotychczasowych warunków pracy. Takie stanowisko przyjmowane jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych – konkluduje prawniczka.