Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sprawie o odmowę interpretacji ze względu na podejrzenie obejścia prawa podatkowego. To już kolejna porażka skarbówki w tego rodzaju sporze.

Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o interpretację. Chciała się upewnić, jak odliczać VAT od towarów i usług związanych z inwestycją. Chodziło o szkołę podstawową, która została oddana w dzierżawę stowarzyszeniu.

Fiskus interpretacji nie wydał, bo doszedł do wniosku, że to, o co pyta gmina, może stanowić nadużycie prawa. Podparł się opinią klauzulową wydaną w innej sprawie, z której wynikało, że symboliczny czynsz może świadczyć o chęci osiągnięcia tylko korzyści podatkowej.

Gmina zaskarżyła odmowę i wygrała. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie fiskus bezzasadnie uznał, że skarżąca planuje nadużycie prawa, a wartość czynszu znacząco odbiega od wartości rynkowej. WSA wytknął mu też, że oparł się na opinii wydanej przez nie ten organ, bo w wyniku nowelizacji uprawniony do wydawania opinii klauzulowych się zmienił.

Czytaj więcej

Fiskus nie odmówi wykładni podejrzanemu o chęć obejścia prawa

Ostatecznie to stanowisko potwierdzi NSA. Zgodził się z WSA, że wniosek o wydanie interpretacji został złożony w nowym stanie prawnym. A fiskusowi umknęło, że nie chodzi tylko o wcześniej wydaną opinię, ale też o wydaną przez dany organ. Niemniej zdaniem NSA również oba stany faktyczne nie były przystawalne. Zagadnienie symbolicznej opłaty markującej niejako wzajemność świadczeń wymaga bowiem wnikliwego rozeznania wszystkich kwestii danej sprawy. A jak tłumaczył sędzia NSA Zbigniew Łoboda, tej okoliczności nie można przesądzać jedynie po stypizowaniu pewnych stanów faktycznych. W spornej sprawie ważne okazały się te związane z wysokością czynszu.

W przypadku, którego dotyczyła opinia wykorzystana przez fiskusa, czynsz został ustalony na 123 zł rocznie, a w przypadku gminy na 5 tys. zł miesięcznie. Ale istotniejsze jest to, że został oparty na akcie generalnym, tj. uchwale rady gminy dotyczącej wszystkich obiektów komunalnych dzierżawionych na cele szkolne.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 827/19

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ