Edukacja finansowa w Polsce kuleje, dlatego potrzebuje wsparcia instytucji finansowych i decydentów na szczeblu centralnym – to główne wnioski z debaty przeprowadzonej w ramach Dnia Edukacji Finansowej, którego organizatorem była Fundacja GPW, a patronem medialnym „Rzeczpospolita". – Są podejmowane różne działania, również przez UKNF. Stopniowo docierają do coraz większej grupy osób. Natomiast jest to długoterminowa praca, wymagająca zaangażowania wielu instytucji. Nieoceniona jest również rola szkół – przekonywała Agata Gawin, dyrektor w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że im wcześniej zacznie się dbać o wiedzę finansową, tym lepiej. – Badania pokazują, że to właśnie szkoły są jednym z głównych źródeł wiedzy finansowej. Warto więc w tym kontekście rozważyć edukację na jeszcze wcześniejszym etapie niż szkoła średnia. Oczywiście formuła tej edukacji musi być dostosowana do poziomu rozwoju odbiorców – mówiła Izabela Olszewska z zarządu GPW. Dyskusję prowadził Andrzej Stec, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej".