Urzędnicy zwracają też uwagę, że decyzja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapadła arbitralnie. Ponadto sposób podziału środków ma ich zdaniem świadczyć o tendencji do faworyzowania województw silniejszych ekonomicznie kosztem słabszych. Zabrakło również wymaganego przez standardy unijne dialogu.

– Przyjęto niepoprawną, niewłaściwą metodologię podziału, sprzeczną z zasadami polityki spójności, a negocjacje odbywały z się z naruszeniem zasady partnerstwa. Na to zgodzić się nie możemy – zadeklarował marszałek województwa Piotr Całbecki.

Czytaj także:

Jakie zasady działania funduszy unijnych w latach 2021–2027

Beata Krzemińska, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego, tłumaczy: – Chodzi o sposób rozdysponowania rezerwy programowej, czyli co czwartej złotówki, którą rząd przeznacza na 16 programów regionalnych. Podtrzymujemy nasze konsekwentne stanowisko w tej sprawie, sprowadzające się do tego, że rezerwa ta powinna zostać podzielona według algorytmu opartego m.in. na liczbie ludności, wartości PKB i poziomie bezrobocia – wyjaśnia urzędniczka i dodaje: Dla naszego województwa oznacza to wymierną stratę, gdyż będziemy mieć znacznie mniej środków na rozwój. Od początku stoimy na stanowisku, że powinniśmy otrzymać co najmniej 2 miliardy euro. A tymczasem w myśl rządowej propozycji budżet naszego programu regionalnego nowej perspektywy miałby się zamknąć kwotą

1753 mln euro, czyli znacznie mniejszą niż ta, którą dysponujemy obecnie.

Zmniejszenie kwoty rezerwy programowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, zdaniem samorządowców, w zdecydowany sposób przyczyni się do ograniczenia możliwości realizacji planu przyspieszenia dla regionu opisanego w ramach strategii rozwoju województwa.

Władze województwa uznały więc, iż skierowanie skargi do Komisji Europejskiej jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym podważenie kontrowersyjnej decyzji polskich władz.

Pismo w tej sprawie skierowały do Komisji Europejskiej 29 lipca 2021 r., dzień po opublikowaniu planów ministerstwa.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Warto zaznaczyć, że województwo kujawsko-pomorskie nie otrzymuje dodatkowych pieniędzy z Funduszu Polska Wschodnia czy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

Skargi do Komisji w reakcji na rządowy podział unijnych środków na programy regionalne na lata 2021–2027 złożyły do tej pory dwa inne samorządy: województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.