Zdaniem niemieckich mediów kanclerz Angela Merkel oraz prezydent Nicolas Sarkozy zamierzają zaproponować zacieśnienie współpracy finansowej państw strefy euro na wzór istniejącego już porozumienia z Schengen.

Jak utrzymuje „Welt am Sonntag" („WamS"),  oba kraje prowadzą tajne rozmowy na temat  nowego paktu stabilizacyjnego. „Sięgają po drastyczne środki, zamierzając utworzyć klub super-Europejczyków gotowych do poddania się reżimom oszczędnościowym" – pisze „WamS". Klub taki mógłby powstać już na początku przyszłego roku.

Zawarcie  nowego paktu miałoby wpłynąć na uspokojenie rynków finansowych zaniepokojonych impasem w sprawie propozycji uruchomienia euroobligacji oraz  ograniczoną  interwencją Europejskiego Banku Centralnego na rynku obligacji państwowych. Dzieje się tak z powodu oporu Niemiec, który występuje  mimo żądań większości krajów strefy euro.

Zdaniem Berlina euroobligacje i interwencja EBC utrudniłyby wprowadzenie dyscypliny finansowej. Nowy pakt miałby złagodzić opór przeciwko zwiększeniu roli EBC. Miałby też poprzedzać proponowane zmiany traktatowe zmierzające do kontroli nad budżetami państw UE.