Listopadowa sprzedaż była najlepsza w ostatnich dziesięciu latach. Średnio w tym roku MF sprzedawało inwestorom detalicznym papiery o wartości 150 mln zł miesięcznie.

Rekord w minionym miesiącu padł dzięki nowemu produktowi w ofercie MF, jakim była "Listopadowa 13-tka", czyli 13-miesięczna obligacja o stałym oprocentowaniu 3,2 proc. Inwestorzy kupili te papiery o wartości ponad 870 mln zł. To trzy czwarte wszystkich sprzedanych w minionym miesiącu obligacji.

Większą popularnością cieszyły się też pozostałe rodzaje papierów Skarbu Państwa. Wartość sprzedaży standardowych obligacji wyniosła 272,1 mln zł, czyli o prawie 80 proc. więcej niż dotychczasowa średniomiesięczna sprzedaż tych obligacji w 2013 r.

Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia nowych obligacji do stałej oferty, ale nie wyklucza, że wykorzysta jeszcze kiedyś krótki papier do zarządzania potrzebami pożyczkowymi budżetu. „Nowe obligacje o krótkich okresach do wykupu będą mogły być oferowane do sprzedaży jako jednorazowe, okazyjne emisje. Sprzedaż nowych obligacji dokonywana będzie w miesiącach, w których występować będzie zapotrzebowanie budżetu państwa na krótkookresowe finansowanie. Wówczas sprzedaż krótkookresowych obligacji w części zastępować będzie mogła emisję bonów skarbowych" – zapowiada MF.