Sąsiadująca z Białymstokiem gmina Michałowo jest pierwszą w Polsce, w której mieszkańcy przestaną od 1 stycznia 2014 r. płacić podatek od nieruchomości.

– Faktycznie, rada naszej gminy uchwaliła zwolnienie z tej daniny dla gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, dla budynków mieszkalnych i ich części, a także np. garaży – przyznaje Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. – Liczymy, że ta decyzja przyciągnie do nas nowych osadników, a tym samym, że wzrosną dochody budżetu z udziału w podatku PIT – tłumaczy.

W 2014 r. mieszkańcy Michałowa zaoszczędzą około 0,5 mln zł

Pozostaje pytanie, czy jest to zgodne z prawem.

– Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych umożliwia radzie gminy wprowadzanie zwolnień przedmiotowych, m.in. w podatku od nieruchomości – wyjaśnia Ryszard Krawczyk, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Uchwały podjętej przez radnych Michałowa oceniać jednak nie chce. – To należy do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej – ucina rozmowę.

Z informacji uzyskanych przez „Rz" wynika, że białostocka RIO uznała, iż uchwała rady miejskiej w Michałowie odpowiada prawu, co oznacza, że gmina mogła zwolnić z podatku wszystkie nieruchomości mieszkalne.

– Zasadniczo zgadzam się z tym poglądem, aczkolwiek trudno sobie wyobrazić, by taka właśnie była intencja ustawodawcy – uważa Anna Główka, radca prawny z kancelarii Rödl & Partner.

Organ nadzoru miał zastrzeżenia jedynie do § 3 uchwały, w którym radni postanowili, że zwolnienie nie obejmuje podatników mających zaległości z tytułu podatków i opłat wobec budżetu gminy.

W ocenie ekspertów przepis ten również budzi zastrzeżenia.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

– § 3 uchwały odnosi się do podatników. Tymczasem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie stanowi, że rada gminy może wprowadzić tylko i wyłącznie zwolnienia przedmiotowe – zwraca uwagę Anna Główka.

– Zakwestionowanie przez izbę § 3 naszej uchwały to żaden problem – burmistrz Michałowa nie jest zmartwiony. – Po prostu wykreślimy sporny przepis z uchwały – zapowiada.

Taka zmiana wymaga jednak interwencji rady.

– Nadzwyczajna sesja w tej sprawie odbędzie się dziś – informuje Bogusław Ostaszewski, przewodniczący rady miejskiej.

Na wprowadzenie zwolnień pozwala gminie jej dobra kondycja finansowa. Zadłużenie Michałowa nie przekracza 30 proc.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl

Sądy o zwolnieniach

- Rada gminy może zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na terenie gminy (uchwała SN z 4 listopada 1994 r., sygn. III AZP 7/94).

- Przy stosowaniu zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości rada gminy powinna mieć na uwadze nie tylko względy fiskalne, ale także realizację innych celów ważnych dla gminy, jak np. ożywienie gospodarcze czy przyciągnięcie kapitału zagranicznego (wyrok SN z 21 września 1994 r., sygn. III ARN 44/94).

- Skoro ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zezwala radzie gminy jedynie na wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ustawie, to tym samym zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze podmiotowym, a także przedmiotowo-podmiotowym (wyrok NSA z 22 marca 2012 r., sygn. II FSK 1785/2010).