VAT: faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki bankowe

Już od 2020 roku faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki bankowe.

Publikacja: 09.07.2019 06:40

VAT: faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki bankowe

Foto: Adobe Stock

Dzięki aktywności prawotwórczej Ministerstwa Finansów, podatnicy nie mają co liczyć choć na chwilę wytchnienia. Uchwalona 12 kwietnia 2019 r. nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw podatkowych (DzU poz. 1018), już od września bieżącego roku umożliwi wszystkim zainteresowanym korzystanie z rozszerzonego rejestru podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawarte w rejestrze dane, dostępne w formie elektronicznej, umożliwią precyzyjne ustalenie statusu podatkowego kontrahenta w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednym z nowych elementów uwzględnionych w rejestrze będzie rachunek bankowy podatnika VAT.

Czytaj także: Zmiany w VAT: przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić konto bankowe kontrahenta

Informacje z rejestru szefa KAS na temat rachunku bankowego będą miały kluczowe znaczenie dla transakcji pomiędzy podatnikami VAT już od stycznia 2020 roku. Od tego momentu bowiem, transakcje pomiędzy podatnikami VAT, przekraczające wartość 15 tys. zł brutto będą musiały być regulowane przelewem bankowym jedynie na rachunek bankowy odbiorcy, ujawniony w rejestrze szefa KAS.

Płatność na inny rachunek bankowy niż wykazany w rejestrze szefa KAS, oznaczać będzie dla nabywcy towarów lub usług, ryzyko odpowiedzialności solidarnej, wspólnie ze zbywcą, za ewentualne zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług, wynikające z tak opłaconej faktury VAT.

Nowelizacja wprowadza zmiany również w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Od stycznia 2020 r., w przypadku płatności z tytułu transakcji przekraczającej kwotę 15 tys. zł brutto na rachunek nieznajdujący się w wykazie szefa KAS wydatek wynikający z tak „błędnie" opłaconej faktury nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Jedną z możliwości uwolnienia się od negatywnych płatności na niezgłoszony rachunek bankowy będzie zgłoszenie takiego przelewu do urzędu skarbowego w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zgłoszenie powinno zawierać:

- dane podatnika dokonującego zapłaty należności;

- dane wystawcy faktury;

- numer rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty należności;

- wysokość należności zapłaconej;

- dzień zlecenia przelewu na rachunek bankowy.

Innym sposobem na uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej będzie dokonanie płatności z zastosowaniem metody split payment. Warto dodać, że również w tym zakresie Ministerstwo Finansów szykuje istotne zmiany. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy, już od września tego roku dla określonych grup towarów i usług wprowadzony zostanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Powyższe zmiana będzie miała wpływ również na rozliczenia dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne będące zarówno podatnikami VAT jak i CIT. Już w tym roku muszą być podjęte działania w celu sprostania wymogom wprowadzanym od stycznia 2020 roku. Pozostało już niewiele czasu na przygotowanie się do zmian przepisów. Konieczne z pewnością będzie dostosowanie systemów księgowych poprzez, między innymi, umożliwienie sprawdzania danych kontrahenta na „Białej liście" na dzień transakcji.

Autor jest konsultantem podatkowym, RSM Poland

Dzięki aktywności prawotwórczej Ministerstwa Finansów, podatnicy nie mają co liczyć choć na chwilę wytchnienia. Uchwalona 12 kwietnia 2019 r. nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw podatkowych (DzU poz. 1018), już od września bieżącego roku umożliwi wszystkim zainteresowanym korzystanie z rozszerzonego rejestru podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawarte w rejestrze dane, dostępne w formie elektronicznej, umożliwią precyzyjne ustalenie statusu podatkowego kontrahenta w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednym z nowych elementów uwzględnionych w rejestrze będzie rachunek bankowy podatnika VAT.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA