Wydatkowanie środków publicznych to informacja publiczna

Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną wojewody śląskiego.

Publikacja: 22.12.2014 18:00

Wydatkowanie środków publicznych to informacja publiczna

Foto: www.sxc.hu

Jerzy W. domagał się od wojewody informacji o kosztach szkolenia dwóch dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pokrywanych ze środków urzędu. A także kserokopii umów z tymi dyrektorami, dotyczących ich praw i obowiązków w związku ze szkoleniem zawodowym. Umowy określały również obowiązki Urzędu, takie jak dofinansowanie szkoleń oraz udzielanie na ten czas urlopów i zwolnień z pracy. Dotyczą więc wydatków publicznych, a wniosek odnosi się do osób pełniących funkcje publiczne i ma związek z ich pełnieniem — dowodził Jerzy W.

Z uzyskanej informacji na temat szkoleń i kursów wynikało, że katowicki urząd wojewódzki przeznaczał na nie dość pokaźne sumy. Wnioskodawcy nie udostępniono jednak kserokopii umów. Urząd stwierdził, że nie są one informacją publiczną, lecz mają charakter prywatnego zobowiązania pracowników wobec pracodawców i korzystają z ochrony prywatności.

Uwzględniając skargę Jerzego W., Wojewódzki Sąd Administracyjny Gliwicach zobowiązał wojewodę śląskiego do załatwienia wniosku o udostępnienie kserokopii umów. Zdaniem sądu, takie umowy, zawarte przez wojewodę z podległymi mu pracownikami, są informacją publiczną. Dotyczą bowiem wydatkowania środków publicznych, a dyrektorzy Urzędu działają w strukturze administracji rządowej, która jest nastawiona na realizację zadań publicznych. Relacje między jej członkami w zakresie wykonywania zadań publicznych, należą do spraw, o których obywatel ma prawo być poinformowany.

Wojewoda śląski zaskarżył ten wyrok do NSA. W skardze kasacyjnej zarzucił błędne uznanie, że umowy cywilnoprawne w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych stanowią informację publiczną. Tymczasem mają one charakter prywatny i nie mogą się do nich stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

NSA uznał jednak, że jest to informacja publiczna. — Wydatkowane są publiczne pieniądze, a wszystkie dokumenty, dotyczące wydatkowania środków publicznych, stanowią informację publiczną (Sygn. I OSK 213/14).

Dotyczy to też osób, które zajmują stanowiska publiczne funkcyjne w administracji rządowej, nastawionej na realizację zadań publicznych — powiedziała sędzia Irena Kamińska, uzasadniając wyrok NSA. — Jeżeli taka informacja miałaby być ewentualnie chroniona ze względu na prywatność lub tajemnicę przedsiębiorstwa, wojewoda musi wydać w tej sprawie decyzję, od której będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. A sąd rozstrzygnie, czy była to decyzja uzasadniona.

Jerzy W. domagał się od wojewody informacji o kosztach szkolenia dwóch dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pokrywanych ze środków urzędu. A także kserokopii umów z tymi dyrektorami, dotyczących ich praw i obowiązków w związku ze szkoleniem zawodowym. Umowy określały również obowiązki Urzędu, takie jak dofinansowanie szkoleń oraz udzielanie na ten czas urlopów i zwolnień z pracy. Dotyczą więc wydatków publicznych, a wniosek odnosi się do osób pełniących funkcje publiczne i ma związek z ich pełnieniem — dowodził Jerzy W.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona