Kiedy obligacje rządowe Niemiec, Japonii, czy Słowacji mają rentowność poniżej zera pieniądze płyną do funduszy ETF kupujących dług o ratingu spekulacyjnym (śmieciowym), tradycyjnie uważany za najbardziej ryzykowny spośród instrumentów o stałym dochodzie.

Tempo jest zdumiewające. Od początku 2015 roku do takich funduszy napłynęło około 9 miliardów dolarów, co jest już znaczącym fragmentem tego rynku  wycenianego na 44,4 miliarda dolarów.

Nawet najbardziej konserwatywne firmy finansowe jak Zurich Insurance Group, czy Assicurazioni Generali Group, najwięksi ubezpieczyciele w Szwajcarii i we Włoszech po raz pierwszy rozważają możliwości zainwestowania pieniędzy w dług o ratingu gorszym niż inwestycyjny.

Jeffrey Gundlach, jedna z gwiazd rynku obligacji, rozpowiada, że lepiej być zaangażowanym w obligacje śmieciowe skoro jednym sposobem zarobku na obligacjach rządu niemieckiego jest gra przeciwko nim, czyli na krótko.

Wprawdzie nagła ubiegłotygodniowa wyprzedaż europejskiego długu rządowego dostarcza inwestorom więcej powodów by kupować papiery o wysokiej rentowności pojawiają się też obawy, iż nabywcy walorów śmieciowych narażają się na jeszcze większe straty. Ale Europejski Bank Centralny skupując obligacje z rynku utrzymuje ich rentowności blisko historycznie niskich poziomów sprawia, iż wielu inwestorów ma niewiele innych opcji.

- Inwestorzy zostali zmuszeni przez EBC do podjęcia większego ryzyka - wskazuje JensVanbrabant, zarządzający w ECM Asset Management, gdzie inwestorzy ulokowali około 6,5 miliarda dolarów. Podkreśla on, że próbują oni dostosować swoje parametry do nowej sytuacji, czyli zerowych lub ujemnych rentowności.

Rynki obligacji na świecie zostały rozregulowane przez banki centralne, które poprzez politykę taniego pieniądza starają się pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec deflacji. Ujemne rentowności maja papiery rządowe o wartości około 2,36 biliona dolarów, wskazują dane zebrane przez Bloomberga. Oznacza to, że inwestorzy dopłacają rządom za to, że mogą mieć w portfelu dług skarbowy. Jest to szczególnie widoczne w strefie euro.