Jak dodał Borys, jest to jeden z pięciu funduszy PFR, jaki zostanie uruchomiony w ramach największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej platformy venture capital o łącznej kapitalizacji ponad 2,2 mld zł. "Celem tych działań jest stworzenie W Polsce silnego rynku finansowania młodych innowacyjnych firm" - podkreślił Borys. Dodał, że inwestowanie funduszy będzie trwać 4 lata.

„PFR Ventures rozpoczyna dziś proces naboru zespołów zarządzających w ramach Startera (…). Fundusz ten jest dedykowany start-upom na najwcześniejszym etapie rozwoju, którym najtrudniej uzyskać finansowanie na rynku” – wyjaśnił Borys.

PFR Starter FIZ będzie zarządzany przez PFR Ventures według „najlepszych praktyk rynkowych wzorowanych na najlepszych międzynarodowych instytucjach tego typu. Dopasowujemy te rozwiązania do potrzeb polskiego rynku” – podkreślił we wtorek wiceprezes zarządu PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. Dodał że jest to fundusz w formule tzw. fnduszu funduszy. Oznacza to,że PFR będzie inwestował za pośrednictwem zespołów zarządzających podejmujących decyzje inwestycyjne (m.in będzie wspierać projekty, które będą mogły zyskać finansowanie).