Przez tydzień trwania festiwalu zaprezentowanych zostanie niemal 80 filmów o tematyce ekologicznej. Spośród nadesłanych 1600 zgłoszeń wybranych zostało 66 obrazów, które będą rywalizować w konkursach filmów długometrażowych i krótkometrażowych.

Tematyka filmów jest różnorodna: od zmian klimatycznych widocznych na biegunach (topienie lodowców, zmiana ekosystemów, ocieplanie oceanu), poprzez eksploatację zasobów (wydobycie ropy naftowej, węgla, surowców naturalnych, odławianie ryb, krewetek, ostryg, sztuczne zarybianie), budowę elektrowni, tam wodnych, zaśmiecanie i zakwaszanie oceanów, wycinkę lasów do konieczności ratowania ginących gatunków zwierząt i roślin.

Filmem otwarcia jest zrealizowana przez Ewę Ewart „Klątwa obfitości” o zaprzestaniu pozyskiwania ropy naftowej w Ekwadorze.

Honorowym gospodarzem festiwalu jest Meksyk i ambasada tego kraju w Polsce. Kraj ten realizuje wiele inicjatyw proekologicznych, które zaprezentuje w osobnym bloku filmów.
Imprezie będą towarzyszyły warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych związane z dbaniem o środowisko, wystawy plastyczne, wykłady oraz koncert zespołu Motion Trio i zaproszonych przez nich gości.

W Instytucie Cervantesa w Krakowie zaprezentowana zostanie wystawa „Pejzaż smogowy”.
Będzie też można wziąć udział w wycieczce do Ciężkowic, miasta, w którym za trzy lata ma powstać Małopolskie Centrum Wiedzy o Ekologii, uczestnicy festiwalu będą mogli zwiedzieć rezerwat „Skamieniałe Miasto” i zasadzić drzewa na terenie gminy.
Gala zakończenia festiwalu odbędzie się 21 października w auli ASP.

Dokładny program NEIFF znajduje się na stronie http://neiff.org/.